A felhívás megnevezése: EFOP-3.4.6-VEKOP-17 Intézményi irányítás fejlesztése a felsőoktatásban

Főkedvezményezett neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem

A projekt címe: Intézményirányítást támogató rendszerek fejlesztése a felsőoktatásban

Azonosító: EFOP-3.4.6-VEKOP-17-2017-00002

Támogatás összege: 3.983.494.662 Ft

Dunaújvárosi Egyetem támogatási összege: 14 760 000 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Futamidő: A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 2017. szeptember 1. – 2019. június 30. között

A konzorcium tagjai:

 • Eötvös Loránd Tudományegyetem (Konzorcium vezető)
 • NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
 • Állatorvostudományi Egyetem
 • Budapesti Corvinus Egyetem
 • Budapesti Gazdasági Egyetem
 • Dunaújvárosi Egyetem
 • Eszterházy Károly Egyetem
 • Kaposvári Egyetem
 • Miskolci Egyetem
 • Óbudai Egyetem
 • Neumann János Egyetem
 • Pannon Egyetem
 • Soproni Egyetem
 • Széchenyi István Egyetem
 • Szent István Egyetem
 • Testnevelési Egyetem

A projekt célja: Egységes, egymással integrált intézményirányítási, gazdálkodási, teljesítménymérési, kontrolling, HR és tanulmányi adminisztrációs folyamatok és ezeket támogató informatikai rendszerek bevezetése, finanszírozási rendszer megvalósításához és működtetéséhez szükséges egységes szervezeti, folyamatirányítási és informatikai feltételek megteremtése

A projekt átfogó céljai a projekt hatókörébe tartozó állami felsőoktatási intézményeknél:

 • Az Európai Unió felsőoktatás korszerűsítését célzó ütemtervével, a Fokozatváltás a felsőoktatásban stratégiával, valamint a további hazai stratégiákkal és jogszabályokkal összhangban egységes, egymással integrált intézményirányításai, gazdálkodási, teljesítménymérési, kontrolling, HR és tanulmányi adminisztrációs folyamatok és ezeket támogató informatikai rendszerek bevezetésével a konzorciumi tag intézmények irányítása hatékonyságának, valamint képzés és kutatásszervezési képességeinek javítása.
 • A vonatkozó jogszabályi előírások mentén a teljesítmény szerint differenciált állami felsőoktatási finanszírozási rendszer megvalósításához és működtetéséhez szükséges egységes szervezeti, folyamatirányítási és informatikai feltételek megteremtése
 • Az intézmények hallgatók számára releváns működési és irányítási folyamatainak, az intézményirányítási rendszerek hallgatói funkciói használatának, valamint az ehhez szükséges digitális írástudási készségeknek és ismereteknek az elsajátítását támogató hallgatói képzési és mentori program megtervezése és végrehajtása a felsőoktatási hallgatói sikeresség intézményi előmozdítása, valamint a hallgatók felsőoktatásban való bennmaradásának támogatása érdekében.
 • A kutatási programok előkészítéséhez, lebonyolításához, kutatási bevételek, kiadások és kutatási eredmények nyilvántartásához kapcsolódó folyamatok, valamint a bevezetni kívánt egységes intézményirányítási rendszerek ezeket támogató funkciói használatának elsajátítását biztosító kutatói továbbképzési program megtervezése és végrehajtása a K+F+I szakemberek K+F+I projektek sikeres lebonyolítására történő felkészítése és ezen keresztül a kutatók megtartása, illetve utánpótlásuk biztosítása érdekében.

Várható eredmények: A konzorciumi tag felsőoktatási intézmények egységes, egymással integrált, korszerű és a megfogalmazott célokat, részcélokat szolgáló gazdálkodási, kontrolling, humán erőforrás menedzsment és tanulmányi adminisztrációs folyamatokat működtetnek, egységes, és a megfogalmazott célokat, részcélokat szolgáló gazdálkodási, kontrolling, humán erőforrás menedzsment, tanulmányi adminisztrációs és üzemeltetési szabályzatok szerint működnek és egységes, a megfogalmazott célok, részcélok teljesítését szolgáló, egységes alapokon és megoldásokon nyugvó, integrált intézményirányítási szakrendszereket használnak az egységes folyamataik támogatására.

A konzorciumi tag felsőoktatási intézmények az intézményirányítási szakrendszerek hallgatói funkciói használatának, valamint az ehhez szükséges digitális írástudási készségeknek és ismereteknek az elsajátítását támogató hallgatói képzési és mentori programot működtetnek a hallgatói IKT kompetenciák fejlesztése érdekében.

A konzorciumvezető ELTE a kutatási programok előkészítéséhez, lebonyolításához, kutatási bevételek, kiadások és kutatási eredmények nyilvántartásához kapcsolódó folyamatok, valamint a bevezetni kívánt egységes intézményirányítási szakrendszerek ezeket támogató funkciói használatának elsajátítását biztosító kutatói továbbképzési programot indít és működtet.

A projekt valószínűsíthető hatásai:

 • A felsőoktatási intézményeken belüli irányítás és finanszírozás javulása
 • Fenntartói irányítás és finanszírozás javulása
 • Intézmények működésének, gazdálkodásának stabilizálódása
 • Munkaerő-piaci követelményekhez jobban igazodni képes felsőoktatási rendszer
 • Profiltisztítás és specializáció
 • Munkaerő-piaci kompetenciák szintjének emelkedése a felsőoktatási hallgatók körében
 • Felsőfokúnak megfelelő szintű oktatásban való részvétel növekedése
 • Piaci forrásbevonó képesség javulása
 • Stabil és fenntartható kutatói bázis kiépítése
 • A kutatást, a technológiai fejlődést és az innovációt ösztönző környezet
 • Legjobb oktatók és kutatók vonzása, illetve megtartása