Mintaterv

 Elektronikus jelentkezés

 Melléklet (ami az elektronikus jelentkezési laphoz csatolandó)


1. A képzési cél:

A pedagógusi tevékenység ellátásához szükséges jogi, közoktatási, vezetési-szervezési elméleti es gyakorlati ismeretek elmélyítése, a legújabb ismeretekkel történő megújítása mellett a gyakorlatvezető mentortanári feladatok ellátására való felkészítés.


2. A jelentkezés feltétele:

A belépéshez elfogadható bármely tanári MA szakon szerzett végzettség, egyetemen vagy főiskolán szerzett tanári diploma, tanító, szakoktató, óvodapedagógus, gyógypedagógus, szociálpedagógus vagy egyéb, legalább főiskolai szintű pedagógus végzettség.


3. Az oklevélben szereplő szakirányú képzettség megnevezése:

Szakvizsgázott pedagógus (gyakorlatvezető mentortanári szakterületen)


4. Képzési idő:

(a képzés csak levelező tagozaton indul) 4 félév


5. A képzés főbb tanulmányi területei:

Szakmai alapozó kötelező ismeretek: 55 kredit
Gyakorlatvezető mentorálási szakmai ismeretek: 55 kredit
Szakdolgozat: 10 kredit


6. Éves tanulmányi terv:

Konzultációs időszak: szorgalmi időszak 13 hét, ezen belül kéthetente két nap (péntek, szombat).

Vizsgaidőszak: félévenként 4 hét.


7. A minősítés feltételei:

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
- a záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése,
- a bíráló által elfogadott szakdolgozat


8. A záróvizsga részei:

- a szakdolgozat védése,
- átfogó (komplex szóbeli vizsga)

Az oklevél minősítése: Az opponens véleményének figyelembevételével a szakdolgozat védésére adott érdemjegy, valamint a szóbeli vizsgára adott érdemjegy egészre kerekített átlaga.


9. Korábban szerzett ismertek, gyakorlatok beszámítási rendje:

Az egyetem elismeri a hallgató bármelyik felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányai során kredittel elismert tanulmányi teljesítményét függetlenül attól, hogy milyen felsőoktatási intézményben, milyen képzési szinten folytatott tanulmányok során szerezte azt. Az elismerés – tantárgyi program alapján – kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetésével történik. Az egyetem elismeri a kreditet, ha az összevetett ismeretek legalább hetvenöt százalékban megegyeznek.

Az egyetem a munkatapasztalat alapján szerzett ismereteket is elismeri. Az elismerés a hallgató előzetes tanulásának, a munkatapasztalatának bizonyításából (portfólió) és az esetlegesen hiányzó ismeretek, készségek felméréséből pótlásából, és a szakterületen korábban megszerzett tudás felméréséből áll.

 

10. Jelentkezés formája: Jelentkezés a DUE saját letölthető jelentkezési lapján.


11. Jelentkezési határidő: Őszi félévre augusztus 31. 


Felvételi ügyintézés

Dunaújvárosi Egyetem Tanulmányi Hivatal 
Tel.: (25) 551-177
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.