Elektronikus jelentkezés

  Mintatanterv 


1. A képzési cél:

A felnőttképzési szakon végzettek képesek felnőttképzési programok, rendezvények szervezésére; felnőttképzési célú projektek generálására, kialakítására és lefolytatására; a felnőttképzési intézményekben zajló adminisztráció kezelésére. A munkaerő piaci igényeknek megfelelően alkalmasak a felnőttképzés különböző szinterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, tanácsadói munkakörök ellátására; a felnőttképzés különböző területein a képzési irányok és célok meghatározására, felnőttképzési programok összeállítására, megszervezésére és a teljes képzési folyamat működtetésére értékálló minőségbiztosítási rendszerben. Hatékonyak a tanulásszervezés különböző módjainak alkalmazását illetően és magas szintű felnőttoktatás-módszertani kultúrával rendelkeznek; alkalmasak továbbá a humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok végzésére.


2. A jelentkezés feltétele:

Andragógia alapszakon bármelyik intézményben szerzett végzettség


3. Az oklevélben szereplő szakirányú képzettség megnevezése:

Felnőttképzési szervező


4. Képzési idő:

(a képzés csak levelező tagozaton indul) 2 félév


5. A képzés főbb tanulmányi területei:

- Szakmai alapozó kötelező ismeretek: (40 kredit)
- Szakmai gyakorlat: 10 kredit
- Választáson alapuló speciális szakmai ismeretek: (5 kredit)
- Szakdolgozat: 5 kredit


6. Éves tanulmányi terv:

Konzultációs időszak: szorgalmi időszak 15 hét, ezen belül kéthetente két nap (péntek, szombat).
Vizsgaidőszak: félévenként 5 hét.


7. A minősítés feltételei:

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
- a záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése,
- a bíráló által elfogadott szakdolgozat


8. A záróvizsga részei:

- a szakdolgozat védése,
- átfogó (komplex szóbeli vizsga)

Az oklevél minősítése: Az opponens véleményének figyelembevételével a szakdolgozat védésére adott érdemjegy, valamint a szóbeli vizsgára adott érdemjegy egészre kerekített átlaga.


9. Korábban szerzett ismertek, gyakorlatok beszámítási rendje

Az egyetem elismeri a hallgató bármelyik felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányai során kredittel elismert tanulmányi teljesítményét függetlenül attól, hogy milyen felsőoktatási intézményben, milyen képzési szinten folytatott tanulmányok során szerezte azt. Az elismerés – tantárgyi program alapján – kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetésével történik. Az egyetem elismeri a kreditet, ha az összevetett ismeretek legalább hetvenöt százalékban megegyeznek.

Az egyetem a munkatapasztalat alapján szerzett ismereteket is elismeri. Az elismerés a hallgató előzetes tanulásának, a munkatapasztalatának bizonyításából (portfólió) és az esetlegesen hiányzó ismeretek, készségek felméréséből pótlásából, és a szakterületen korábban megszerzett tudás felméréséből áll.


10. A jelentkezés formája

Jelentkezés a DUE saját letölthető jelentkezési lapján.

 

Jelentkezési határidő: Őszi félévre augusztus 30. Keresztféléves képzésre (februári kezdéssel) január 24. 

 


Felvételi ügyintézés

Dunaújvárosi Egyetem, Tanulmányi Hivatal 
Tel.:(25) 551-177
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.