Az Ecotech Nonprofit Zrt. és a Dunai Kikötők Szövetségének képzésén többek között, kikötői gazdaságtant és üzemvitelt is oktattak a résztvevőknek.

A 2016. októberében kezdődött képzésre az ország különböző pontjairól érkeztek a résztvevők, akik mindegyike kikötőben dolgozik. A képzés célja az volt, hogy a hallgatók, olyan komplex ismereteket sajátítsanak el, melyek megfelelnek a kor szakmai követelményeinek. A kurzus tárgyait két fő csoportba sorolták. Kikötői gazdaságtanra, mely magába foglalta a kikötői és emberi erőforrás menedzsmentet, kereskedelmi és marketing ismereteket, illetve kikötői üzemgazdaságtant. Ezen kívül kikötői üzemvitelre, mely tartalmazta a kikötői gépészetet, hajózási ismereteket, árukezelést, környezetvédelem és biztonsági, illetve idegen nyelvi ismereteket is.

A képzés elméletből és gyakorlatból állt. Az elméleti részt a Dunaújvárosi Egyetemen sajátíthatták el a hallgatók, a gyakorlatot pedig a dunaújvárosi, a csepeli és a bajai kikötőben.  Szalma Béla a Dunai Kikötők Szövetségének elnöke, aki egyben vizsgaelnök is volt, elmondta, most először indítottak kikötő üzemeltető képzést, mert a szakmának szüksége van olyan jól képzett szakemberekre, akik tisztában vannak egy kikötő működési rendszerével, illetve a hajózással. A képzés anyagának összeállítása másfél éves munkát jelentett, melynek magas színvonalát az Ecotech Nonprofit Zrt-vel való együttműködés garantálta.

Sófalvi István az Ecotech Nonprofit Zrt. felnőttképzési igazgatója úgy véli, a tanfolyam sajátos feladat volt számukra, mivel ilyen nagyságrendű és volumenű projektjük még nem volt más intézményekkel közösen. Az Ecotechnek azonban többéves tapasztalata van az online tananyagok fejlesztésében, technológiájában és módszertanában egyaránt, és ez a tanfolyam tökéletes alkalmat adott arra, hogy ezt a módszertant részévé tegyék a képzésnek. 

A tanfolyamon résztvevő hallgatók online elérhető távoktatási tananyagokhoz is hozzáfértek, melyek kényelmesebbé tették az ismeretek elsajátítását, illetve lerövidítették a képzési időt. Így 2017. június 1-én 20 hallgató tehetett sikeres vizsgát és vehette át oklevelét.

 

 

A jövőbeli tervek között szerepel a képzés nemzetközi szintre emelése is, melyet a szervezők közös munka keretében képzelnek el.