EFOP-3.4.4- 16-2017- 00022 - MTMI SZAKOK NÉPSZERŰSÍTÉSE A DUNAÚJVÁROSI EGYETEMEN ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN

A Dunaújvárosi Egyetem és az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség az EFOP-3.4.4.- 16 pályázati felhívásra benyújtott pályázata a Széchenyi 2020 program keretein belül 89,78 millió Forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A program célja egyrészt a felsőoktatásba való bekerülés fokozása, ezáltal a felsőfokú képzettségi szint növelése, másrészt a hátrányos földrajzi, társadalmi, gazdasági helyzetből származó fiatalok képzettségi szintjének javítása, a felsőfokú végzettséghez történő jutásuk elősegítése, különösen a jelenleg általuk alulreprezentált szakokon, harmadrészt a matematikai, természettudományi, informatikai, műszaki (MTMI/ STEM) szakokra való jelentkezés fokozása A projekt 2017. szeptember 1. és 2021. november 30. között valósul meg. A projektgazda a Dunaújvárosi Egyetem, a projekt kapcsán a felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok valósulnak meg, valamint az MTMI szakok népszerűsítése történik, az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség (EJMSZ) konzorciumi partner bevonásával. A projekt a felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósításával a 11-18/19 éveseket, illetve az érettségivel rendelkezők, de még nem bejutott 19-21 éveseket célozza. A projekt a Dunaújvárosi Egyetemen és vonzáskörzetében valósul meg, illeszkedik a Dunaújvárosi Egyetem Intézményfejlesztési Tervében megfogalmazott célkitűzésekhez, kapcsolódását Dunaújváros és térségének fejlesztési koncepcióihoz kiemelten fontosnak tartjuk. A célokat az alábbi szakmai tevékenységek megvalósításával érjük el: „MIÉRT DUE?” honlap elkészítése és működtetése, Szakmai napok szervezése, Roadshow-k szervezése, Pályaválasztási kiállításokon való részvétel, Interaktív versenyek szervezése komplex természettudomány és matematika témában, nyolcadikos és középiskolás diákok részére, Robotépítő szakkör, A Dunaújvárosi Egyetem MTMI szakjait és a MTMI tudományterületeket átfogóan népszerűsítő imázsfilmek készítése, Ipari/műszaki/informatikai tevékenységet végző vállalatok látogatása, Ismeretterjesztő workshopok szervezése („Az internet veszélyei” címmel előadások, Tudománynépszerűsítő előadások, Rendhagyó fizika
órák középiskolásoknak), oktatás módszertani képzés szervezése felsőoktatásban dolgozó oktatóknak, kutatóknak. tanárjelölteknek, valamint vállalati szakemberek és a civil szféra szakértői számára, Értékelési módszerek. Fentieken túl matematika, fizika és informatika tárgyakban érettségi felkészítők, nyelvi képzések kerülnek megszervezésre, valamint informatikai és anyagtudományi szakmai klubot hozunk létre és működtetünk a projekt céljainak elérése érdekében. A megvalósítás során elvégzésre kerülő kompetenciamérésre alapozva egyéni tehetségmenedzsment programok alakíthatóak ki a különböző középiskolákban.

 

Projekt teljes támogatási összege: 89 776 817 Ft

Dunaújvárosi Egyetem támogatási összege: 74 969 190 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

 Megvalósítás: 2017.09.01. - 2021.11.30.