EFOP-3.6.2- 16-2017- 00018, TERMELJÜNK EGYÜTT A TERMÉSZETTEL - AZ AGRÁRERDÉSZET, MINT ÚJ KITÖRÉSI LEHETŐSÉG

A projekt konzorciumban valósul meg, a Soproni Egyetem vezetésével, a Kaposvári illetve a Dunaújvárosi Egyetem részvételével. A projekt céja az agrár-erdészeti rendszerek hazai adaptációjának segítése. A projekt további célkitűzése a partnerek közötti hálózat építése, a kapacitásokat összeszervezve kutatói teamek által a nemzetközi kutatói vérkeringésbe történő bekapcsolódás. A Dunaújvárosi Egyetem Műszaki Intézete a műszaki tudomány és környezettudomány területén végez kutatási tevékenységet. A projekt témája lehetőséget biztosít az egyes intézményekben meglévő kutatási potenciálok szinergia összefogására. A konzorciumi együttműködés a következő területeken valósít meg közös kutatási alaptevékenységet: agrárerdészet ökológiai potenciál vizsgálata, agrárerdészet vadgazdálkodási hasznosítása, agrárerdészetből származó faanyag minőség vizsgálata, agrárerdészetben előállított lágyszárú növények hasznosítási lehetőségei, agrárerdészeti alapanyagtermelés ökonómiai és
társadalmi hatásai. A kutatási tevékenység során olyan komplex ismeretek birtokába jutunk, amelyek hozzájárulnak a fenntartható mezőgazdálkodás megalapozásához, a jövő nemzedékek számára is elfogadható agrártermelési formák kialakításához, a fogalmak tisztázáshoz. A hasonló tématerületen végzett kutatási tevékenységek viszont egymást kiegészítve hozzájárulnak egy komplex terület teljes, átfogó elemzéséhez. A kialakuló kutatói szervezet mind méretében, mind kutatói tevékenység nagyságában eléri azt a kritikus tömeget, amely lehetővé teszi a nemzetközi kutatói hálózatba történő bekapcsolódást. A projekt által kijelölt probléma vizsgálata és ezáltal a célkitűzései hazánkban teljesen újszerűek és hiánypótlónak tekinthetők. A Dunaújvárosi Egyetem Műszaki Intézetének Természettudományi és Környezetvédelmi Tanszéke vesz részt a Megújuló Energiaforrás Laboratóriumával, ahol a biomassza elégetése során, folyamatosan mérhető a termelt hő, valamint a környezetszennyező emissziók.

 

Projekt teljes támogatási összege: 979 028 143 Ft

Dunaújvárosi Egyetem által elnyert támogatás: 189 629 731 Ft.

Támogatás intenzitása: 100%

Megvalósítás: 2017.09.01-2021.08.31.