EFOP-3.6.2- 16-2017- 00016, AUTONÓM JÁRMŰVEK DINAMIKÁJA ÉS IRÁNYÍTÁSA AZ AUTOMATIZÁLT KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK KÖVETELMÉNYEINEK SZINERGIÁJÁBAN

A projekt konzorciumban valósul meg, a Széchenyi István Egyetem vezetésével a Dunaújvárosi Egyetem, a Pallasz Athéné Egyetem és az Óbudai Egyetem részvételével. A konzorciumi partnerek hosszú távú célja a projektben tervezett közös kutatások megvalósításával, hogy közös erővel tudjanak aktívabb és kezdeményezőbb szerepet vállalni a tudásalapú gazdaság kiépítésében és a magyar felsőoktatás kutatás-fejlesztési potenciáljának erősítésében. A kialakított új tudásbázisok alapján kezdeményezik a nemzetközi hálózatokba való bekapcsolódást és együttműködést. Már rövidtávon elérhető célnak tekintik, hogy hálózatos formában együttműködnek, a kapacitásokat összehangolva közös kutatói teameket létrehozva, melyek szinergikus hatása sokszorosa lehet a jelenleg egyénileg működő intézményi potenciáloknak. A kutatások konkrét célja az, hogy a partner intézmények jelentős eredményeket érjenek el az autonóm járművek és járműrendszerek irányításában és kommunikációjában. A partnerek hét, egymással szorosan összefüggő kutatási területet jelöltek ki, amelyeket három kutatási főcsoportba rendezve valósítanak meg. A Dunaújvárosi Egyetem az anyagtudományi kutatásokban vesz részt, melyeknek célja az elektromotorokban elhasznált anyagok fejlesztési lehetőségeinek feltárása, ezáltal a motorok elektromos hatásfokának javítása, tömegének csökkentése. Motorok hatásfokjavításának egyik módszere a motor fordulatszámának megemelése ez azonban új anyagok alkalmazását teszi szükségessé, mivel a motor forgórésze a megemelt fordulatszám során fellépő centrifugális erő hatására olyan fokozott mechanikai terhelést kap, amelyet a jelenleg alkalmazott kalicka anyagok, mint alumínium és nagy tisztaságú réz (Cu-ETP), alakváltozás nélkül már nem viselnek el.

 

Projekt teljes támogatási összege: 1 448 424 946 Ft

Dunaújvárosi Egyetem által elnyert támogatás: 149 821 777 Ft.

Támogatás intenzitása: 100%

Megvalósítás: 2017.06.01-2020.12.29.