EFOP-3.5.1- 16-2017- 00006, DUÁLIS KÉPZÉS FEJLESZTÉSE A DUNAÚJVÁROSI EGYETEMEN A 2017-2021 IDŐSZAKBAN

A négy éves projekt általános célja, a felsőoktatási intézményekben olyan felsőoktatási szolgáltatások kifejlesztése és működtetése, amelyek biztosítják a tényleges munkaerő-piaci igények kielégítését. Ennek érdekében a projekt célja az oktatási rendszer munkaerőpiaci igényekhez való igazítása, a tanulásból a munkába történő átmenetet megkönnyítése és a szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítése. A Dunaújvárosi Egyetem célja a gyakorlatorientált lépéseinek további növelése és ezzel  egyidejűleg a gazdasági szférával való szoros együttműködés megerősítése. A képzésekben kiemelt szerepet kap a Hallgatók munkaerőpiac-orientált, vállalkozói kompetenciáinak fejlesztése és a lemorzsolódással veszélyeztetett hallgatók benntartása a képzésekben. A projekt megvalósítása során új ipari partnereket vonunk be a képzésekbe, illetve a Közép-Dunántúli Regionális Képzési Klaszter további bővítésére kerül sor. Az Egyetem mind a hét alapképzésében fejleszti a kooperatív és duális képzéseit, melynek során a munka melletti tanuláshoz igazodó taneszközök és elektronikus tananyagok kidolgozása és az ipari partnerek segítségével történő fejlesztése történik. Tovább bővül az on-line kurzusok száma, melyek a kontaktórák tananyagának megértését és megtanulását segítik. Félévente két alkalommal a gyakorlati tudás megalapozását segítő gyárlátogatásokat szervezünk a hallgatók részére, illetve a közös munka könnyebb kialakítása érdekében az egyetemi szakemberek részére, annak érdekében hogy minél inkább iparspecifikus képzést tudjunk kialakítani. A projekt során kialakításra kerül a Duális Képzési Központ, mely az Oktatási Igazgató felügyelete alatt, külön szervezeti egységként végzi munkáját. A Központ célja, hogy
segítse a vállalatokkal és a hallgatókkal való kapcsolattartást és koordinálja a vállalati tanmenetek kialakítását.

Elnyert támogatás: 347 417 349 Ft.
Támogatás intenzitása: 100%
Megvalósítás: 2017.04.01- 2022.03.31.