EFOP-3.4.3- 16-2016- 00017, A FELSŐFOKÚ OKTATÁS MINŐSÉGÉNEK ÉS HOZZÁFÉRHETŐSÉGÉNEK EGYÜTTES JAVÍTÁSA A DUNAÚJVÁROSI EGYETEMEN ÉS A MILTON FRIEDMAN EGYETEMEN

A projekt konzorciumban valósul meg, a Dunaújvárosi Egyetem vezetésével, a Milton Friedman Egyetem részvételével. A projekt célja a meglévő képzési portfólió megerősítése, a megjelenő ipari igényeknek megfelelő átalakítása, mellyel Egyetemünk elérte az alkalmazott tudományok egyetemévé válást. Jövőkép elérése érdekében a projekt az alábbi célokat és részcélokat fogalmazza meg. A projekt általános célkitűzése, az egyetemi végzettséggel rendelkezők arányának növelése, elérhetővé
tételének javítása, teljesítményközpontú fejlesztése. A képzési kimenetek és a gazdasági igények közötti összhang erősítése, amely biztosíthatja a gazdaság megfelelő munkaerő-ellátását, és a végzettek megfelelő elhelyezkedését. Az egész életen át tartó tanulás feltételrendszerének javítása, a munkaerő-piaci relevancia fokozása, rugalmas kimenetek kialakítása, az elméleti-gyakorlati képzési elemek arányainak racionalizálása. A képzési és kimeneti követelmények alapján kidolgozandó tantervi hálók, tantervek illeszkedésének javítása. Az oktatási innováció megvalósítása, a hallgatók digitális kompetenciáinak és információszerzési, kezelési képességének fejlesztése. A felsőoktatás harmadik missziójával kapcsolatos célkitűzése, hogy a Dunaújvárosi Egyetem növelje a helyi gazdaságfejlesztésben betöltött szerepét. a kapcsolódó képzési kapacitások modernizálásával, a tudásbázisok növelésével és hozzáférésük javításával. A projekt egyes tevékenységei összefüggésben állnak az Egyetem szolgáltatásainak differenciálásával, a felzárkóztató, kiegészítő képzések fejlesztésével. A projekt nemzetköziesítési célokat is megfogalmaz, melynek révén az Egyetem fokozottabb kapcsolódik be az Európai Felsőoktatási Térségbe, valamint az intézmény fokozott nemzetközi hallgató vonzó képességet ér el. Az egységes Kárpát-medencei oktatási tér kialakításának elősegítésével a határon túli magyarság értelmiségének reprodukcióját javítja, fékezi az érintett közösségek asszimilációját, migrációját. Hallgatók és részben az oktatók készségeit és attitűdjeit érintő célként jelenik meg a hallgatók és az intézményi munkatársak fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismereteinek bővítése, ennek érdekében Fenntartható Fejlődési célok beépítése a képzési és működési folyamatokba. Megjelenik a megvalósítás során, a társadalmi aktivitás és szerepvállalás erősítése a hallgatók körében, a projekt elősegíti az aktív testmozgást végző hallgatók számának növelését is.

 

Projekt teljes támogatási összege: 362 537 522 Ft

Dunaújvárosi Egyetem által elnyert támogatás: 313 145 332 Ft.

Támogatás intenzitása: 100%

Megvalósítás: 2017.04.01- 2021.11.30.