Projekt: Piacképes duális műszaki képzés fejlesztése az ország közepén


Projekt kódja: TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0008
Támogatás összege: 220 007 031 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %


A pályázat a Dunaújvárosi Főiskola és konzorciumi valamint együttműködő partnerei a duális képzésének kiszélesítését tűzte ki célul, annak érdekében, hogy hallgatói részére a munkaerő piaci igényekhez illeszkedő szaktudást adjon. A megújítás eredményeként a műszaki oktatás új alapokra helyeződik, folyamata pedig új keretek mentén történik meg. Az oktatás módszertana megváltozik, hiszen a tanórai képzésen túl új tanulási eszközökkel kiegészül és új szolgáltatások révén hallgató központúvá válik.


Jelen projektet a Dunaújvárosi Főiskola konzorciumi partnerekkel; az Universitas Service Közhasznú Nonprofit Kft.-vel és a Közép Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.-vel (KDRIÜ), továbbá szakmai gyakorlati helyekkel, és együttműködő partnerekkel kívánja megvalósítani. A pályázat az alábbi tevékenységek megvalósítása mentén történik:


A szakmai megvalósítás során a fő tevékenység a gépészmérnök és mérnökinformatikus képzéseken belül duális képzések kialakítása, módszertanának kidolgozása, tananyagának előállítása és a képzők felkészítése, a konzorcium és a gyakorlati helyek képviselőinek aktív jelenlétével és szakmai partnerek bevonásával. A képzésfejlesztés mellett a diák és hallgatói szolgáltatások bővítésére is sor kerül, ezzel biztosítva a majdani képzés sikerességét, valamint a megfelelő mennyiségű diák jelentkezését a szakra. A szolgáltatás elsősorban az új képzés teljes körű megismertetéséről szól, amelyet személyes helyi és kihelyezett konzultációkkal érünk el. Meglévő hallgatóink részére személyes fogadóórákat tartunk a karrier iroda keretein belül. E tevékenységek elvégzéséhez új munkaerő felvétele szükséges, aki napi nyolc órában végzi a hallgatóknak és diákoknak nyújtott szolgáltatásokat. A karrier iroda munkatársainak képzésére szintén a projektből nyílik lehetőség.


A lemorzsolódó hallgatók érdekében szakmentori rendszert kell kidolgozni, szükséges hozzá egy részmunkaidős speciális végzettségű munkaerő felvétele. A lemorzsolódás kezelése mellett szükséges annak megelőzése is, ehhez külső megbízás segítségével szoftverfejlesztésére kerül sor.


További gyakorlati helyek felkutatása érdekében a konzorciumi partnerek tesznek lépéseket, ezek egyik eszköze a fórumok szervezése, személyes kapcsolatok építése, gyakorlati helyek látogatása a célcsoporttal. Ezt segíti a kézikönyv, amelyet szolgáltatásban hoznak létre. A gyakorlati helyek és gyakorlati képzésben részt vevő képzők és hallgatók regisztrációja, a koordináció biztosítása, és a gyakorlati képzés nyomon követése érdekében egy informatikai felület kerül kifejlesztésre informatikusaink részéről.