Projekt: Tudástranszfer tevékenységek kibővítése Dunaújvárosra és térségére

A Dunaújvárosi Egyetem vezetésével az Ecotech Nonprofit Zrt. és Dunaújvárosi Megye Jogú Város projektfejlesztési irodájával a DVN Zrt. partnerségében pályázatot nyert el. A pályázat 438 048 200 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A pályázat célja az innováció területén, a DV N Zrt-vel, a a Dunaújvárosi Főiskolával, az Ecotech Nonprofit Zrt-vel kialakított hármas egység (triple helix) modell elterjesztése, illetve annak kiterjesztése a civil szereplők bevonásával a négyes egység (quadruple helix) modellre. A kapcsolat fejlesztésének köszönhetően térségi tudástranszfer tevékenységek kibővítésére kerül sor.

 
A projekt az alábbi célokat fogalmazza meg:

 • a felsőoktatási intézmények és külső partnereik együttműködéseinek stratégiai megalapozása
 • a tudástranszfer szolgáltatások, K+F+I szolgáltatások kialakítása, fejlesztése, bővítése, módszertani megalapozása
 • Dunaújváros és térségének gazdasági szempontjából kiemelt kutatási területek minőségi fejlesztésének előkészítése, monitoring és értékelési rendszerének kialakítása
 • intézményi kapcsolatrendszer fejlesztése


A konzorciumi együttműködés eredményeképp a projekt közvetlen célja:

 • szolgáltatásaival, szakértelmével, felkutassa a legígéretesebb innovatív projekteket,
 • tanácsadással támogassa megvalósulásukat és értékesítésüket
 • a DF-el közösen ezen vállalkozások számára innovációs központi szolgáltatásokkal kedvező infrastruktúrát, alkotó környezetet teremtsen,
 • ösztönözze, támogassa a helyi, regionális kezdeményezéseket, nemzetközi együttműködéseket.


A projekt eredményeként az S3 intelligens szakosodási stratégiában is meghatározott húzó iparágakhoz kapcsolódó tudástranszfer tevékenységek kialakítása szolgáltatások és humánerőforrás fejlesztésével és egy olyan stratégia megalkotása, amely a térség K+F+I területén tervezett, az ipar által is támogatott és vele együtt kifejlesztett, akciókat, projekteket foglalja magába.

A projekt megvalósítására 2015. március 1-jétől 2015. október 31-ig kerül sor.


Szakmai beszámoló

Jelen projekt kereteiben lehetőség nyílt a DUF technológia és tudástranszfer tevékenységeinek kibővítésére, kapcsolatainak erősítésére és K+F+I projektjeinek definiálására.


A kitűzött célokat a projekt az alábbi konkrét tevékenységek elvégzésével érte el:

Szervezeti háttér kialakítása az Ecotech Zrt-nél, ezzel külön innovációs ág is kialakult, erősítve a front-office jelleget Tudományos Tanács megalapítása, amelynek feladata a kutatás irányok kijelölése, kutatási javaslatok értékelése és rangsorolása, stratégiai irányok kijelölése. Havi rendszerességgel ülésezik a tanács.

Az Egyetem részéről 6 kutatási csoport állt fel 3 kutatási irányhoz kapcsoltan: anyagtudomány, gépészet, megújuló energia. A csoportokhoz ipari partnereket képviselő személyek is csatlakoztak áprilistól, összesen 24 fő külsős 16 db ipari partner delegálásával.

10 fő hallgató munkájuk során egyrészt a kutatásokat segítették, illetve a tudásmenedzsment központ tevékenységébe is bekapcsolódtak. Így a kutatási projektötletek kidolgozása mellett sor került a megye vállalkozói listájának összeállítására, amelyek a további kutatásokat szolgálhatják.

A kutatócsoportok által 17 db kutatás ötlet született. A projektek mindegyike valós ipari problémák megoldását célzó kutatások és fejlesztések. A kutatói csapatok a kiemelt projektjeik anyagait kidolgozták. Ez a dokumentáció egy 10-20 oldalas projekt javaslat, amely a leendő operatív programfelhívások pályázati anyagainak alapját képezik. Ezek száma összesen 8 darab, amelyek egyenként is önálló projekteknek tekinthetőek.


A DUE elindított szakmai klubot, ahol először a környező települések polgármesterei kaptak tájékoztatást a tudásmenedzsment központ tevékenységéről és az esetleges együttműködéseket határozták meg, majd idővel a kutatócsoportokhoz tartozó külső ipari partnerek bevonásával került megrendezésre. Ezen ülések célja a projektben résztvevő kutatócsoportok és az ipari partner részéről megfogalmazott kutatási projektötletek egyeztetése, feladatok pontosítása, a kapcsolat erősítése a két fél között, illetve hogy tudásmenedzsment központ alakuljon ki a térségben. Összesen 12 fórum zajlott le. Ezeken többek között a Alcoa Köfém Dunaferr, Innopark MÁV MOL, Delta-N (KKV), vettek részt. Mindegyik megbeszélés konkrét projektek kidolgozását valósította meg.


A projekt horizontális vállalásaihoz kapcsolódóan esélyegyenlőségi képzés valósult meg 52 fő munkatárs részvételével.


A kutatási tevékenységeink és kutatóin eredményességét támogatva szakmai publikációk megjelentetésére került sor:

 • Anyagvizsgálók lapjában, ebben 7 cikk jelent meg a projektben is közreműködő kutatóktól, az eddigi eredményeikről. A lap, egyfajta kommunikációs eszközként is szolgál, a partnerek számára kerültek elküldésre
 • MAGÉSZ-ban 1 db cikk jelent meg
 • Innotékában jelenik meg még további két cikk


A konzorciumi együttműködés segítségével a TT Iroda térségi szintű működés kialakítása létrejöhetett. Az önkormányzati partner a DVN Zrt. a térségi stratégiát elkészítette.

DVN által elkészített szakmai anyagok:

Dunaújváros növekedési zóna fejlesztési stratégiája és gazdaságfejlesztési akcióprogramja a kutatási célok megjelölésével, a fejlesztendő kompetenciák felmérésével, gazdasági mutatók módszertani kimunkálásával és az innovációs lehetőségek kihasználásával foglalkozó tanulmány.

Térségi iparági elemzés megvizsgálja a térségi iparágakat az önkormányzatok, a vállalkozások továbbá a non-profit szféra képviselőinek körében.

Hatásvizsgálati tanulmány meghatározta a jelen pályázati konstrukcióra benyújtott projekt tervezett céljainak és előzetesen elvárt eredményeinek kapcsolódását méri fel.

Az Együttműködési hálózati vizsgálat készítése során áttekintésre került a DV N Zrt. kapcsolati hálója, különös tekintettel a cég által lebonyolított, illetve menedzselt projektekben részt vevő partneri körre.

 
A projekt összességében sikeresnek mondható, a kitűzött célokat elérte.