EFOP-3.6.1- 16-2016- 00003 K+F+I FOLYAMATOK HOSSZÚ TÁVÚ
MEGERŐSÍTÉSE A DUNAÚJVÁROSI EGYETEMEN


A Dunaújvárosi Egyetem 2016. december 16-án pályázatot nyert el. A támogatás összege 386 941 517 Ft. A megvalósítás időtartama: 2017. február 01- 2021. július 9. Jelen projektünk K+F+I folyamataink racionalizálását, megerősítését, kutatói utánpótlását, doktori fokozatszerzések növelését, ipari kapcsolatainak fejlesztését, innovációs ökoszisztéma fejlesztését, TT hatékonyabbá tételét, vállalkozói szemlélet erősítését, tudományos produktivitás növelését és tudománynépszerűsítést tűzte ki célul. A négy éves projekt során az alábbi tevékenységeket valósítjuk meg: az S3 stratégiában megjelölt kutatási irányokhoz illeszkedő kutatások megvalósítása, ehhez kapcsolódó humánerőforrás bevonása és pótlása, doktori fokozatszerzések ösztönzése. Utóbbit a kutatásokon felül az ösztöndíj rendszer kidolgozásával is növeljük; így elérve 30 fő bevonását a kutatás utánpótlásba, amelyből 12 fő fiatal kutató. Növelve a kutatási kapcsolatokat vendégkutatók, oktatók és ipari szereplők kerülnek bevonásra. Ennek eredményeként a hazai és külföldi publikációk száma 259 db lesz jelen projektből. Az innovációs folyamatok racionalizálása során erősítjük a front-office jelleget, életre hívunk KKV kooperációs tereket, inkubációs szolgáltatási csomagot dolgozunk ki a helyi inkubátorházzal, amelyekbe becsatornázzuk meglévő kompetenciáinkat (HR és eszköz), növelve ezzel a K+F projektek számát és bevételeit. A hallgatók vállalkozói ismeretei külön figyelmet kapnak, ezzel e-learning tananyaguk gyakorlatorientált átdolgozására kerül sor, versenyekkel ösztönözzük a vállalkozási kedvüket, melyeknek valóra váltását a Junior business caféban és a nagy rendezvényeken biztosítjuk. Ezeknek egy akcióterv ad keretet. A harmadik misszióban kitűzött célunk egyrészt a helyi okos város akciókhoz való kapcsolódás, másrészt a tudománynépszerűsítő és ismeretterjesztő, tudásközvetítő tevékenységének erősítése. Előbbi esetében egy főt delegálunk a helyi smart city csoportba, az utóbbi esetében pedig Tudományos hetet, Kutatók éjszakáját szervezünk. Itt jelenik meg a helyi TDK verseny. Ezek a versenyek a tehetségek feltárást, a tudományos munkába való becsatornázását segítik. A tevékenységek megvalósítása eredményeként növekszik az egyetem nemzetközi beágyazottsága nő, hatékonyabbá vállnak innovációs folyamatai, növekszik doktorainak száma, kutatók korfája egyenletesebbé válik, és ipari kapcsolatai növekednek.

Elnyert támogatás: 386 941 517 Ft.
Támogatás intenzitása: 100%
Megvalósítás: 2017.02.01- 2021.07.09