Tantervi Háló

 Mintatanterv

 Elektronikus jelentkezés

 Melléklet (ami az elektronikus jelentkezési laphoz csatolandó)

 

 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: felnőttképző és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

 

 1. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus, felnőttképző

 

 1. A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés képzési terület

 

 1. A szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltétele:
 2. Alapképzési szakon (korábbi képzési rendszerben főiskolai szintű képzésben) szerzett tanító oklevél, vagy főiskolai szintű tanári oklevél vagy;
 3. mesterképzési szakon (korábbi képzési rendszerben egyetemi szintű képzésben) szerzett tanári oklevél és
 4. 3 év oktatási intézményben szerzett szakmai gyakorlat.

 

 1. A képzési idő: 4 félév

 

 1. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

 

 1. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek:

 

Kötelező ismeretkörök: 55 kredit

Közigazgatási, európai uniós és államháztartási ismeretek; A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet; Az intézmény és környezete; A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága; Az integráció és szegregáció kérdései; A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében; Sajtos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyiségek, illetve csoportok nevelése, oktatása

 

Választható ismeretkörök: 55 kredit

A pedagógus munkakörökhöz, illetve a közoktatási/felnőttképzési intézmények egészéhez kapcsolódó speciális feladatok ellátásához szükséges ismeretek, tudás, készség és képességek;  Felnőttképzési és tanulási alapismeretek, innovatív tanulás; Felnőttképzési intézményrendszer, programtervezés, szervezés; Értékelés és minősítési rendszerek a felnőttképzésben; Speciális felnőttképzési módszerek; A felsőoktatási törvény által előírt szabadon választható tantárgyak (Felnőttek innovatív tanulása és oktatása, Szervezési technikák, Szakképzés-igazgatás; Személyzetfejlesztés; minősítés; Értékelési és mérési módszerek)

 1. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

 

 1. Éves tanulmányi terv:

Konzultációs időszak: szorgalmi időszak 13 hét, ezen belül kéthetente két nap (péntek, szombat)

      Vizsgaidőszak: félévenként 4 hét

 

 1. A minősítés feltételei:

- a záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése,

- a bíráló által elfogadott szakdolgozat

 

 1. A záróvizsga részei:

- a szakdolgozat védése,

- átfogó (komplex szóbeli vizsga)

 

 1. Az oklevél minősítése: Az opponens véleményének figyelembevételével a szakdolgozat védésére adott érdemjegy, valamint a szóbeli vizsgára adott érdemjegy egészre kerekített átlaga.

 

 1. Korábban szerzett ismertek, gyakorlatok beszámítási rendje:

Az egyetem elismeri a hallgató bármelyik felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányai során kredittel elismert tanulmányi teljesítményét függetlenül attól, hogy milyen felsőoktatási intézményben, milyen képzési szinten folytatott tanulmányok során szerezte azt. Az elismerés – tantárgyi program alapján – kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetésével történik. Az egyetem elismeri a kreditet, ha az összevetett ismeretek legalább hetvenöt százalékban megegyeznek.

Az egyetem a munkatapasztalat alapján szerzett ismereteket is elismeri. Az elismerés a hallgató előzetes tanulásának, a munkatapasztalatának bizonyításából (portfólió) és az esetlegesen hiányzó ismeretek, készségek felméréséből pótlásából, és a szakterületen korábban megszerzett tudás felméréséből áll.

 

 1. A jelentkezés formája: Jelentkezés a DUE saját letölthető jelentkezési lapján.

 

 1. Jelentkezési határidő: Őszi félévre augusztus 31.

 

 1. Felvételi ügyintézés:

Dunaújvárosi Egyetem Tanulmányi Hivatal ó
Tel.:(25) 551-177
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.