A tanszék elődje a Méréstechnikai és Automatizálási csoport volt. A csoport 1999-ben tanszéki rangra emelkedett, megtartva korábbi nevét, majd 2001-ben a Számítógéprendszerek és Irányítástechnika Tanszék nevet vette fel.

 

A tanszék feladata:

A tanszék feladata a rendszertechnikai, a hardverközeli területek oktatása, kutatása. Ebbe a körbe tartoznak a számítógéprendszerek, a PC-k és perifériáik, a multimédia eszközök, a számítógép- és kommunikációs rendszerek tantárgycsoport; a mesterséges intelligencia, a tudásalapú rendszerek fejlesztése tantárgyak; a robottechnika, az autonom robotok, az intelligens gyártórendszerek tantárgycsoport; a villamosságtan, az elektronika, a digitális technika, a mérés- és irányítástechnika tantárgyak oktatása, fejlesztése.

Tanszékvezető

 

Oktatók:


Burkus Ervin főiskolai tanársegéd
Farkas Imre főiskolai adjunktus
Hadarics Kálmán mesteroktató
Hajnal Tibor mesteroktató
Odry Ákos Dr. egyetemi adjunktus
Odry Péter Dr. főiskolai tanár
Tóbel Imre mesteroktató