Intézetünk a Dunaújvárosi Egyetem egyik sikerterületének, az informatikai képzési területnek a gazdája. Több, egymásra épülő szinten adunk lehetőséget hallgatóinknak a színvonalas elméleti és gyakorlati képzésben való részvételre, amelynek eredményeként biztos tudással és gyakorlattal helyezkedhetnek el a gazdasági élet bármely területén.

Jól felszerelt laboratóriumainkban nemcsak a diploma megszerzéséhez szükséges tudást, de az iparban jól hasznosítható speciális ismereteket is szerezhetnek hallgatóink. Magyar és nemzetközi számítástechnikai, ipari cégekkel kialakított kapcsolataink lehetővé teszik, hogy hallgatóink olyan gyakorlati tudásra tegyenek szert, melyet bel- és külföldön egyaránt elismernek. Képzésünkben hazai informatikai cégek is részt vesznek kooperatív partnerként. Az informatikai vállalatok által tartott elméleti és gyakorlati képzéseken sikere hallgatóknak a cégek képviselői szakmai gyakorlati lehetőségeket valamint állásokat is kínálnak.

Hallgatóink a képzés során nemzetközi minősítéseket szerezhetnek (Cisco, Microsoft, Linux, Oracle).

 
Intézet vezetése és munkatársai

Intézetigazgató: Dr. Joós Antal, egyetemi adjunktus
Szoftverfejlesztési és Alkalmazási Tanszék tanszékvezető:  Dr. Katona József egyetemi docens
Matematika és Számítástudományi Tanszék tanszékvezető: 
Számítógép rendszerek és Irányítástechnikai Tanszék tanszékvezető:

 

Titkárság: Törő Judit, adminisztrátor

Elérhetőség: +36 30/396-2145

  

Projektek, kutatások

Az Informatikai Intézet három kiemelt területet határozott meg, melyben kutatócsoportok részvételével kutatásokat folytat:

Informatikai biztonság témaköre:

 

ITS (Information Technology Security) projekt

A Dunaújvárosi Egyetem Informatikai Intézete 2012 és 2013 között NKTH Baross Gábor Programjának (KD_INTEG_07-FB124076) finanszírozásában a vírusvédelmi rendszerek folyamatos, valós idejű (real-time) tesztelésére vonatkozó rendszert fejlesztett a Veszprog Kft-vel. A projekt keretében számítógépes fenyegetések, mértékét tette a kutatócsoport mérhetővé. Természetesen ezek a mérések mindig adott időhöz és vizsgált rendszerhez köthetőek voltak. A mérés célja, hogy a rendszereket üzemeltető vezetők, szakemberek számára védelmi ajánlásokat tegyenek rendszereik sérülékenységének csökkentésére.

A rendszer továbbfejlesztése szükségessé tette egy olyan matematikai modell kidolgozását, mely a fenyegetések mértékének becslését lehetővé teszi, ezzel együtt a fenyegetések meghatározását megkönnyítik, valamint segít a döntéshozóknak a beavatkozás helyének és mértékének meghatározásában. Ehhez a feladathoz 2016-ban az újonnan alakult Secudit Kft. a Dunaújvárosi Egyetemmel Information Technology Security (ITS) projekt néven olyan programot indított, mely a matematikai modell kidolgozása mellett, annak helyességének bizonyítására informatikai tesztekkel kíván meggyőződni. A projektben matematikus, informatikus kutatók mellett, a valós idejű tesztek végzéséhez mérnökinformatikus hallgatók bevonását is tervezzük.

A projekt keretén belül a hallgatók előzetes képzésben részesülnek, majd az aktív tesztelésben kapnak feladatokat. A projektben különböző évfolyamokból vesznek részt hallgatók. Munkájukat a projekt keretén belül finanszírozzuk. A hallgatók munkájukat főleg a nyári szünidő keretében végzik, ezzel egyben szakmai tapasztalatokat is szereznek.

A projekt időtartama egy év, azonban a feladat nagyságára tekintettel a minél jobban közelítő eredmények eléréséhez a partner céggel egyeztetve a kutatás időtartama meghosszabbítható.

Kutatásvezető DUE részéről: Dr. Király Zoltán

Kutatásvezető Secudit Kft. részéről: Dr. Leitold Ferenc

Kutatás időtartama: 2017.01.01-2017.12.31

 

Beágyazott rendszerek projektek

Az EFOP 3.6.1 felhívás keretében az Egyetem kisebb kutatási projekteket nyert, melyek megvalósításához doktorandusz és egyetemi hallgatókat is bevonhat.

Innovatív képfeldolgozási eljárások kutatása; tomográfiai mérési eljárások fejlesztése

A projekt célja a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0027 „Nagy teljesítőképességű szerkezeti anyagok kutatása” projektben kifejlesztett új szabadalmon alapuló egy mágneses impedancia tomográfhoz képalkotó és megjelenítő eljárás kidolgozása, mely az eszköz ipari alkalmazását lehetővé teszi.

Kutatásvezető: Dr. Odry Péter

Kutatás időtartama: 2017.03.01-2020.12.31

Kézi gesztusvezérlés alapú ember-számítógép interface

A projekt célja a hagyományos billentyű, eszközvezérelés kiváltása kézi gesztikuláció segítségével megadott keretek közötti nyílt térben. A projekt eredményeképpen lehetővé válik nyilvánosan elhelyezett számítógépek érintés nélküli vezérlése, valamint közepesen szennyezett vagy nagy mértékű higiénitást követelő helyeken. Az eljárás legnagyobb előnye, hogy a felhasználónak a képernyő előtti térben a képernyő vagy más fizikai eszköz érintése nélkül tud számítógépet vezérelni.

A Kinect technológiáktól eltérően a képi pozicionálásra nincsen szükség, a behatárolt működési terek miatt.

 

BYOD alkalmazása a felsőoktatásban

Az iparban egyre jobban terjedő BYOD (Bring your own device) azaz hozd magaddal a saját eszközödet paradigma beépítése a (felső)oktatásba is időszerű. A tréning és oktatási piacon tevékenykedő cégek között is egyre népszerűbb, a hallgatókat aktívan az előadásba bevonó módszerek technikai segítését tűzte ki a projekt céljául. A cél olyan szoftverek kifejlesztése, mely a szokásos hálózati eszközök használatával a hallgatók (tanulók) eszközeit is bevonja az oktatásba.

Kutatásvezető: Dr. Király Zoltán

Kutatás időtartama: 2017.01.01-2017.12.31


Tanszékek és további hasznos kapcsolódások az intézethez:

Szoftverfejlesztési és Alkalmazási Tanszék

Matematikai és Számítástudományi Tanszék

Számítógéprendszerek és Irányítástechnikai Tanszék