Témavezető neve(k)

TDK téma

Dr. Kovács-Bokor Éva

Talajok nehézfém tartalmának vizsgálata Dunaújvárosban

Dr. Kovács-Bokor Éva

Konverter iszap cink és ólom tartalmának visszanyerési lehetőségei fitoextrakciós módszerekkel

Dr. Pór Gábor

Pásztázó akusztikus mikroszkóp delaminációk vizsgálatára

Dr. Pór Gábor

Pásztázó Akusztikus eljárás hengeres tárgyak belső vizsgálatára (GE)

Dr. Pór Gábor

EMAT eljárások honosítása, felületi ultrahang terjedésével

Dr. Pór Gábor

Anizotrópia vizsgálatok fémanyagokban fémlemezekben

Zahola Tamás

Változó áttételű fogaskerékhajtások tervezése

Zahola Tamás

Fogaskerékgyártás huzalos szikraforgácsoló gépen

Petrovickiné Dr. Angerer Ildikó

A légszennyező anyagoknak és/vagy a PM10 és PM 2,5 szálló por koncentrációjának napszakonkénti és szezonális változásai Dunaújvárosban és/vagy más településen

Települések levegőszennyezettségének összehasonlító elemzése

Más települések és Dunaújváros levegőszennyezettségének összehasonlító elemzése, szmoghelyzetek

A városi légszennyezettség változásai fűtési és nem fűtési periódusokban

Települési felszíni vizek vízminőségének elemzése és javításának lehetőségei

Települési fenntarthatósági/környezetvédelmi program/fenntartható energiahatékonysági akcióprogram készítése konkrét példán

Környezetvédelmi információs rendszer kialakítása és működtetése Dunaújvárosban/más településen

Részlegesen rekultivált nem veszélyes hulladéklerakó környezeti állapotának elemzése

 

A talajvíz szennyezettség változásainak felmérése részlegesen rekultivált hulladéklerakón

A keletkezett depóniagáz mennyiségi és összetételi változásai a részlegesen rekultivált hulladéklerakón

Mechanikai változások (hulladéktest szintjének süllyedése) a részlegesen rekultivált hulladéklerakón

Felső végleges záróréteg kialakításának lehetőségei, tervezése a részlegesen rekultivált nem veszélyes hulladéklerakón

Környezetvédelmi felmérés a városi lakosság körében

A szelektív hulladékgyűjtési szokások felmérése a városi lakosság körében

Az EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer bevezetésének és működésének tapasztalatai és fejlesztési lehetőségei Dunaújvárosban

A környezetbarát közlekedési szokások felmérése lakóhelyen/Dunaújvárosban

Talajszennyezések, kármentesítések Dunaújvárosban/lakóhelyen

Egy lakóhelyi környezeti probléma feltárása és megoldása - esettanulmány

A környezettudatosság fejlesztésének lehetőségei a Dunaújvárosi Egyetemen

Dr. Wizner Krisztián

Felhasznált alapanyagok zöldítése az acélgyártásban

Dr. Sánta Róbert

Zöld hűtőközeg

Dr. Sánta Róbert

Öregedő napcellák

Dr. Sánta Róbert

Épületmonitorig

Dr. Sánta Róbert

Talajszondák energetikai vizsgálata

Dr. Sánta Róbert

Épületenergetika

Dr. Sánta Róbert

Szélenergia hasznosítása

Dr. Sánta Róbert, Dr. Kovács Imre

Az építőanyagok kémiai és mechanikai vizsgálata

Kuti János

Acélok termikusvágása hidrogéngázzal

Kuti János

Nagyszilárdságú acélok termikusvágásának következményei a vágógázok függvényében

Kuti János

Forrólevegős hozaganyagos műanyaghegesztés minőségjavítása hőkezeléssel

Dr. Nagy András

Hidrogéntechnológia a repülésben