Alapítvány bemutatkozás

 

2021. augusztus 1-től a Dunaújvárosi Egyetem felett a fenntartói jogokat Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány (későbbiekben: Alapítvány) gyakorolja.

 

Az Alapítvány célja, hogy a Dunaújvárosi Egyetem magyar és a nemzetközi gyakorlati képzőközponttá váljon, mellyel stabil utánpótlást biztos Magyarország jelenlegi legnagyobb beruházásának, a Paks II. projektnek is.

Alkalmazott Tudományok Egyetemeként az iparvállalatokkal való szoros együttműködésre törekszik az intézmény, amelyet elősegíthet egy, a jelenleginél rugalmasabb kereteket biztosító, versenyképesebb modell. A modellváltás után az Egyetem a piaci szereplők igényeihez gyorsabban alkalmazkodó, a fiatalok számára a jelenleginél is korszerűbb képzést biztosító intézménnyé válhat.

 

Az alapítvány irányító testülete az öt főből álló Kuratórium, tevékenységét a Felügyelőbizottság és a vagyonellenőr felügyeli.

 

A Kuratórium fogadja el az Egyetem alapító okiratát, költségvetését, éves beszámolóját, valamint szervezeti és működési rendjét, vagyongazdálkodási tervét, illetve dönt fejlesztések indításáról. Emellett dönt gazdálkodó szervezet alapításáról, gazdálkodó szervezetben történő részesedés szerzéséről.