2019. március 1-jén meglátogatta az Ocean University of China képviselőinek a delegációja a Dunaújvárosi Egyetemet.

Látogatásuk a folyamatos szakmai fejlődés irányelvének a jegyében került megvalósításra, továbbá célja volt, hogy a megbeszéléseken keresztül, a kínai egyetem munkatársai szakmai egyeztetést folytathassanak arról, hogy hogyan lehet a kínai partneregyetemről a DUE diplomás képzéseire érkező kínai hallgatókat lehetőség szerint minél hatékonyabban felkészíteni a magyarországi felsőoktatási tanulmányokra, különös tekintettel a kínai diákok angol nyelvi készségeinek a fejlesztésére. A DUE és a kínai egyetem képviselői között egyeztetésre került a kínai hallgatókkal kapcsolatosan a két felsőoktatási intézményben alkalmazott oktatási metodológia, valamint a felek megtárgyalták az egyetemek közötti hallgatói és oktatói cserék megvalósításának a lehetőségeit.

 

A delegáció a következő tagokból állt:

Liu Jibo - Marketing and Admissions Officer

Song Nan - Lecturer in Finance, Accounting and Business

Yu Ping - Lecture in Communication and IELTS preparation

 

 

 

A DUE részéről a következő munkatársak fogadták a kínai delegációt:

Dr. Balázs László, a Társadalomtudományi Intézet igazgatója

Dr. Falus Orsolya, a Vezetés- és Vállalkozástudományi Tanszék vezetője

Gyöngyössy Katalin, a Nemzetközi Kapcsolatok Iroda vezetője

Vágó József, nemzetközi kapcsolatok szakreferens