A Dunaújvárosi Egyetem egyik fő küldetése, hogy a műszaki, informatikai tudományágak, a hozzájuk kapcsolódó kutatások területén az országban és nemzetközileg is egyaránt vonzó, biztos szakmai tudást adó egyetem legyen.

Legalább ennyire fontos az Egyetem számára szakmai pozíciójának erősítése a társadalomtudományok és a tanárképzés területén is. Ezt a törekvést a Pallas Athéné Domus Educationis Alapítványnál elnyert 30 millió forintos pályázat is támogatja, melyet az Egyetem 3 millió Forintos önrésszel egészít ki.

A Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány támogatásával a Dunaújvárosi Egyetem egy olyan projektet indít, melynek célja a Társadalomtudományi Intézet gondozásában lévő Gazdálkodási és Menedzsmet BA szakos hallgatók extracurriculáris gazdasági kompetenciáinak fejlesztése. Olyan ismeretek átadására kerül sor, magyar és angol nyelven, gazdálkodás és menedzsment tudományterületen tanuló hallgatók számára, amelyek egy részével közvetlenül munkájuk, más részével pedig közéleti szerepvállalásaik során találkozhatnak, és amelyek szakmai ismereteikben is jelentős mértékű javulást eredményeznek. A Projekt 4 alprogramból áll, melyek mindegyike lehetőséget biztosít a szakmai és egyéni fejlődésre egyaránt.

 

Alprogramok:

  1. Online kurzusok kidolgozása és online képzés biztosítása
  2. Konferenciák szervezése
  3. Nemzetközi oktatói és hallgatói mobilitások megvalósítása
  4. Nyári egyetem szervezése

 

 

Az elmúlt hónapokban fejlesztett tananyagokra épülve október 8-án indítja az Egyetem online képzését, elsősorban a gazdász hallgatóinak, illetve lehetőséget kínálva az egyetem más szakos hallgatóinak is a kurzusok elvégzésére. A két féléves képzés első féléve témáiban elsősorban az egyénre, második féléve pedig a társadalomra, az újszerű törekvésekre koncentrál, 4-4 témát ölelve fel az egyes félévekben. A pályázat eredményeként létrejött honlap biztosítja a hallgatói hozzáférését a tananyagokhoz és a tanév során szükséges információkhoz.

A pályázathoz kapcsolódó konferencia lebonyolítására a Tudományos Hét keretein belül kerül sor, melyen a tananyagok fejlesztői mellett külföldi szaktekintélyeket is meghív az Egyetem, hogy ők is bemutassák kutatási eredményeiket.

A nemzetközi tapasztalatok, szakmai eszmecsere biztosítása is fontos elemét képezi a projektnek. A tanév során, a pályázat keretében, 15-20 hallgató kap lehetőséget külföldi tanulmányúton való részvételre oktatói támogatással. Az első kiutazásra október második felében kerül sor a portugáliai leiriai partneregyetem, az Instituto Politecnico de Leiria meglátogatásával. Az egy hetes program keretében szakmai előadáson, workshopokon vesznek részt a hallgatók amellet, hogy megismerkednek az adott egyetem képzési és financiális struktúrájával, valamint betekintést kapnak a gazdaság nemzetközi viszonyrendszerébe.

A projektet egy nyári egyetem zárja majd, melynek keretében 6 héten keresztül biztosítanak kompetencia fejlesztését célzó képzéseket, tréningeket, valamint olyan interaktív műhelyek szervezését, melyek elősegítik a hallgatók munkaerőpiaci elhelyezkedését és eredményességét.

A projekt a Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány támogatásából valósul meg.