Felsőoktatásban szeretnél továbbtanulni, de nem tudod, hogy milyen irányban? Szeretnél sikeres lenni és jól keresni?? Mutatjuk, hogy a mi képzéseink esetén mennyit lehet keresni!

A DUE-én végzett műszaki és pedagógiai pályakezdők átlagban jobban keresnek! A Dunaújvárosi Egyetem, mint az alkalmazott tudományok egyeteme, gyakorlatorientált képzéseket kínál hallgatói számára, így sikeres belépést biztosít a munkaerőpiacra.  8 alapszakot és 5 felsőoktatási szakot indítunk 2020 szeptemberében is! Dönts jól, Válaszd Te is a DUE-t!

 

Alapképzési szakok:

  • Anyagmérnöki Bsc képzésének célja, olyan anyagmérnökök képzése, akik alkalmasak a fémek, polimerek és kerámiák, valamint a korszerű összetett anyagi rendszerek értelmezésére és irányítására. Továbbá az anyagtulajdonságok különböző technikák során történő megváltoztatására, az anyagok szerkezetének és tulajdonságainak vizsgálatára.

 

Fizetés: Bruttó átlag 530.000 Ft

 

  • Gazdálkodási és menedzsment Ba képzésének célja, olyan közgazdász gazdálkodási és menedzsment szakemberek képzése, akik vállalkozások, pénzügyi intézmények, költségvetési szervezetek pénzügyi folyamatait és a szükséges szervezeti rendszereket átlássák és kialakítsák. Alkalmasak a számviteli feladatok irányítására, politikájának és számvitel rendjének kialakítására, a költséggazdálkodás rendszerének kialakítására, fejlesztésére és működtetésére.

 

Fizetés: Bruttó átlag 530.000 Ft

 

  • Gazdaságinformatikus Bsc képzésének célja, olyan gazdaságinformatikusok képzése, akik az információs társadalomban az üzleti és informatikai folyamatokat megoldják, a szervezetek tudásbázisát és az üzleti intelligenciáját növelik, a technikán alapuló modellezés és a folyamatok szabályzása.

 

Fizetés: Bruttó átlag 850.000 Ft

 

  • Gépészmérnöki Bsc képzésének célja olyan gépészmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések üzemeltetésére és fenntartására, a gépipari technológiák bevezetésére illetőleg alkalmazására, a munka szervezésére és irányítására, a műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés átlagos bonyolultságú feladatainak ellátására a munkaerőpiac igényei szerint.

 

Fizetés: Bruttó átlag 530.000 Ft

 

  • Mérnökinformatikus Bsc képzésének célja olyan informatikus szakemberek képzése, akik képesek műszaki informatikai és információs infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások telepítésére és üzemeltetésére, ilyen rendszerek fejlesztési feladatainak ellátására és a képzés végeztével rendelkeznek megfelelő tudással a képzés következő ciklusában történő folytatásához.

 

Fizetés: Bruttó átlag 650.000 Ft

 

  • Műszaki menedzser Bsc képzésének célja, olyan műszaki menedzserek képzése, akik megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a termékek és szolgáltatások anyagi, informatikai, pénzügyi és humán folyamatok integrált megoldásához.

 

Fizetés: Bruttó átlag 455.000 Ft

 

  • Kommunikáció és médiatudomány Ba képzésének célja, olyan kommunikátorok képzése, akik ismerik a társadalmat működtető kommunikációs rendszereket, a társadalmi kommunikációt, valamint a kommunikáció fontosabb intézményeit. Megszerzett tudásuk birtokában képesek a társadalmi kommunikáció alapvető intézményeiben kommunikációs munka végzésére.

 

Fizetés: Bruttó átlag 375.000 Ft

 

  • Műszaki szakoktató Bsc képzésének célja, műszaki szakoktatók képzése, akik a képzés során kiválasztott specializációjukon szerzett ismereteik alapján képesek az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben gyakorolt tárgyak oktatásának, megtervezésére, szervezésére és vezetésére. Cél az is, hogy az alapszakon végzett hallgatók olyan tudással rendelkezzenek, mellyel képesek mesterképzésben a tanulás folytatására.

 

Fizetés: Bruttó átlag 350.000 Ft