Természettudományi és Környezetvédelmi Tanszék feladata:

A Természettudományi és Környezetvédelmi Tanszék jelenleg az alapképzésben a Mérnöki fizika, a Hő és áramlástan, a Környezetvédelem és energiagazdálkodás, valamint a Környezetgazdaságtan tantárgyakat, valamint a Mechatronika specializáció egyes tárgyait oktatja mind magyarul, mind angolul.

A mesterképzéseken a Fizika tárgy oktatása a tanszék feladata, valamint a Műszaki hő és áramlástan tárgy laboratóriumi gyakorlatai is ehhez a szervezeti egységhez tartoznak. 

A posztgraduális szakmérnök képzésben az Ipari környezeti szakmérnöki szak, a Műszaki környezeti szakmérnöki szak gondozása a tanszék feladata. 

A tanszéken folyó legfontosabb kutatási témák az elektrosztatikus kisülések környezetvédelmi alkalmazásai, ózongenerátorok fejlesztése, valamint energia visszanyerési technológiák és a megújuló energiaforrások alkalmazása.
A tanszék széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, a legintenzívebb együttműködés japán kutatóintézetekkel és a Tokió Egyetemmel közösen végrehajtott sikeres kutatási programok során valósult meg.

Az ipari kutatások területén jelentős eredményeket értek el füst és kipufogógázok nitrogénoxid tartalmának, valamint freonok gyors villamos kisülésekkel történő lebontása területén. Hasonlóan jelentős eredmények születtek ózongenerátorok és koncentrációmérők kifejlesztése és alkalmazása területén. A nanotechnológiai területen villamos kisülésekkel állítanak elő nanorezet, amit permetezőszerként is alkalmaznak. Egy kiemelkedő kutatási terület a vörösiszap feldolgozása fémkinyerés céljából. A tanszék egyik új kutatási iránya az iszapok nehézfém tartalom mobilizációjánakmonitorozása, a nehézfém tartalom csökkentése kémiai és biológiai módszerekkel,biobányászati módszerek fejlesztése, valamint gázok szeparálása elektrosztatikus technológiákkal.


Tanszékvezető

  Dr. Kovács-Bokor Éva egyetemi adjunktus


         Oktatók

 Dr. Horváth Miklós főiskolai tanár 
 Dr. Kiss Endre professor emeritus
 Dr. Kovács Imre főiskolai docens
 Lászlóné Kenyeres Krisztina főiskolai tanársegéd
 Petrovickijné dr. Angerer Ildikó főiskolai docens 

 

 Munkatársak


Szabóné Juhász Ildikó laboráns
 Sánta Edit Orsolya tanszéki mérnök
 Gyutkity Zoltán tanszéki mérnök
 Koroknai László tanszéki mérnök