A pedagógusok értékelési, mérési kultúrájának megújítása

(folyamatba ágyazott pedagógus-továbbképzés)

Alapinformációk:

Szervező neve: Dunaújvárosi Egyetem

Alapító neve: Oktatási Hivatal

Alapítási engedély szám: 23/399/2015

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2020. 12. 09.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: A/8032/2014

Foglalkozási órák száma: 30

A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

Minőségbiztosítási űrlap kitöltött

A képzési cél:

A képzés célja, hogy a pedagógusok megismerjék a pedagógiai értékelés és mérés céljait, funkcióit és formáit. Ismereteket szerezzenek a fejlesztő és a diagnosztikus értékelés elméletéről és gyakorlatáról, tervezésének sajátosságairól és a pedagógiai folyamatba való beépítés lehetőségeiről. Ismerjék meg a modern mérési módszerek összefüggéseit, a NAT és a kerettantervi értékelés követelményeit, a tantárgyakba illeszthető és azokba nem illeszthető kompetenciák objektív mérésének, értékelésének formáit és módszereit. A képzés végére a résztvevők legyenek képesek kiválasztani azokat az eljárásokat, melyek segítségével a mérési adatok eredményeit önállóan, eredményesen tudják értékelni és értelmezni. Ismerjenek meg módszereket a tudás ellenőrzésére és a tanulók személyiségének jobb megismerésére adekvát mérőeszközök készítésére. Váljanak képessé a mérési eredmények felhasználására a mindennapi munkájukban.

 

A jelentkezés feltétele:

A belépéshez elfogadható pedagógus végzettség egyetem és/vagy főiskola

 

Képzési idő:

30 óra

 

A képzés főbb tanulmányi területei:

A köznevelési rendszer változásaival párhuzamosan felértékelődik az intézmények külső és a belső értékelésének fontossága. A köznevelési intézmények értékelési rendszerének kulcsfontosságú eleme a tanulók értékelése. A továbbképzés támogatást nyújt a pedagógusoknak a sokoldalú mérési, értékelési tevékenységek elsajátításához.

A továbbképzésünket az intézményi igényekre építve készítettük el folyamatba ágyazott képzésként. A továbbképzésnek része nemcsak a kontaktóra, hanem saját, egyéni felkészüléssel végzett, önálló tanulási szakasz is. A folyamatba ágyazott képzésünk lehetővé teszi a képzésben tanultak gyakorlati kipróbálását a saját iskolai, intézményi környezetben.

Munkaformák: a képzés tematikai egységeinek feldolgozása interaktív előadások, egyéni, páros és kiscsoportos megbeszélésen alapuló gyakorlatok keretében történik. Az egyéni, önálló tanulási szakaszhoz a hallgatók tanulási segédanyagot kapnak, illetve igénybe vehetik az e-mentorálást is. A gyakorlatok túlsúlyával el kívánjuk érni, hogy a hallgatók jártasságot szerezzenek a mérés, értékelés területén, és képesek legyenek mérőeszközök készítésére, a mérési eredmények értékelésére, az azokból következő fejlesztő feladatok megtervezésére.

 

A tanúsítvány kiadásának feltétele:

Részvétel a kontaktórák 90%-án. A munkaportfólió elkészítése és elküldése a közös felületre a II. kontaktórás tanulási szakaszt követő 5 napon belül.

 

Éves tanulmányi terv:

Főbb tematikai egységek:

Kontaktórás továbbképzési szakasz - 10,5 óra

- Bevezetés- Pedagógiai kutatás alapjai,

- Pedagógiai mérés, értékelés alapjai

- Pedagógiai taxonómiák, operacionalizálás

- Mérés-értéklés módszertana

Önálló tanulási szakasz a hallgató saját intézményében (2 hét alatt) online mentorálással, tanácsadással –13 óra

III. Kontaktórás tanulási szakasz- 6,5 óra

- Statisztikai alapfogalmak

 

A minősítés feltételei és az ismeretek számonkérésének módja:

 

Záró/ellenőrző feladat: Munkaportfólió készítés min. 5-8 oldal terjedelemben.

- A hallgató saját tanmenetének megfeleltetése a NAT, a kerettanterv és a helyi tanterv értékelési követelményeinek, nevelési-fejlesztési céljainak, a tantárgy tanításának céljaival. Reflexió készítés.

- Saját tanmenetéből választott témához taxonómia táblázat készítése.

- A választott témához tudásszint-mérő feladatlap és értékelési útmutató készítés.

- A feladatlap gyakorlati kipróbálása.

- A kitöltött feladatlapok javítása az értékelési útmutató alapján. Adatok bevitele a kapott excel táblázatba.

- Adatok feldolgozása: következtetések levonása, diagram készítés, feladatok meghatározása.

 

Munkaportfólió készítése minimum 5-8 oldal terjedelemben, amely tartalmazza az önálló feladatok elvégzése során elkészített dokumentumokat:

 

Értékelés: Az elkészített dokumentumok szakmai minősége:

- a képzésen elsajátított elméleti fogalmak ismerete, felhasználása

- adatok statisztikai feldolgozásra alkalmas állapotba hozása

- feldolgozott adatok megfelelő szemléltetése

- a képzésen bemutatott statisztikai függvények használata

Az értékelést az oktató végzi, minősítése: megfelelt, nem felelt meg.

 

A jelentkezés formája

Jelentkezés a következő online felületen, elektronikusan lehetséges:

https://nappw.dfad.duf.hu/unipoll/Survey.aspx?surveyid=77445693&lng=hu-HU

 

A képzés 10-12 fős csoportokban történik, a jelentkezés sorrendjében történik a csoportok kialakítása, igény esetén több képzési csoport is elindításra kerül.

 

A képzés költsége: 35.000 Ft

 

Felvételi ügyintézés

Dunaújvárosi Egyetem Tanulmányi Hivatal § Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A (főépület, fsz. 114.)

Tel.:(25) 551-177, 551-254.

E-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.