Műszaki szakoktató (BSc) alapszak Vocational Technical Instructor BSc

Erre a képzésre a 2021-es felvételi eljárásban nem lehetséges jelentkezni. A képzést a "Szakoktató" diplomás képzés váltja fel, mely a képzéseink között szintén megtalálható.

Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Képzés szintje: alapképzés
Végzettség: alapfokozat (BSc)
Az oklevélben szereplő szakképesítés magyarul:
a) műszaki szakoktató gépészeti szakirányon
b) műszaki szakoktató informatikai szakirányon
Az oklevélben szereplő szakképesítés angolul:
a) Vocational Technical Instructor, Specialized in Mechanical Engineering
b) Vocational Technical Instructor, Specialized in Computer Engineering

Mintatanterv (2017. szeptember 1. előtt beiratkozók)
Mintatanterv nappali és levelező (2017. szeptember 1-től beiratkozók)
Mintatanterv (2020-tól érvényes)
Mintatanterv (2020-tól érvényes)


Tagozat, képzési idő
Nappali és levelező tagozaton 7 félév.

Finanszírozás
államilag támogatott, költségtérítéses (Nappali tagozat: 210.000 Ft, Levelező tagozat: 195.000 Ft) 

Szakirányok

  • gépészeti
  • informatikai


A felvétel, a jelentkezés feltétele

  • érettségi
  • a szakmacsoportba tartozó OKJ-s szakképesítéssel


Érettségi vizsgatárgyak (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(12) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(17) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(22) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

A szak képzési célja

A képzés célja olyan műszaki szakoktatók képzése, akik a képzés során választott specializációjukon szerzett elméleti és gyakorlati ismereteik alapján képesek:
- az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben gyakorlati tárgyak oktatásának megtervezésére, szervezésére, vezetésére;
- oktatási tevékenység végzésére;
- a szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi foglalkozások lebonyolítására;
- a vállalati képzőhelyeken folytatott üzemi (tanműhelyi) gyakorlatok levezetésére.
Cél az is, hogy az alapszakon végzett hallgatók olyan tudással rendelkezzenek, mellyel képesek mesterképzésben a tanulás folytatására.

A szakma szépségei
A műszaki szakoktató munka felelősségteljes feladat, mely a felhalmozott gyakorlati tudás átadását jelenti az új generáció számára mind a gépészeti, mind az informatikai specializáción.
A műszaki szakoktatói tanulmányok ennek a pályának szépségeit és kihívásait mutatják meg az érdeklődőknek, úgy, hogy hallgatók maguk is a nagy fejlődési utat járnak be.

Az ideális jelentkező
Azokat a fiatalok várjuk, akik felhalmozott ismereteiket, tudásukat szeretnék továbbadni a következő nemzedék számára. Akik felkészültek arra, hogy szakterületi képzettségüknek megfelelő területeken oktatói, tanári /nevelő-oktató/ munkát végezzenek, vagy ipari munkahelyi körülmények között hasznosítsák a bachelor képzés során szerzett tudásukat. Olyan fiatalokat várunk, akik szeretnek kísérletezni, ötleteiket a gyakorlatban kipróbálni és munkájuk eredményét közvetlenül is megismerni, megtapasztalni úgy, hogy egyidejűleg egy csapatban dolgoznak kollégáikkal, tanítványaikkal.

Elsajátítandó szakmai ismeretek

Az alapfokozat birtokában a műszaki szakoktatók - figyelembe véve a specializációkat - a következő kompetenciák birtokába jutnak:

Szakmai:
- a képesítésüknek megfelelő gyakorlati képzés technológiai alapjainak, munkaeszközeinek és eljárásainak biztos ismerete;
- a biztonságtechnikai előírások szilárd ismerete és következetes alkalmazása;
- a technológiai fejlődés követésének képessége;
- az elektronikus információszerzés, -tárolás és -közlés alkalmazói szintű ismerete és használata.

Pedagógiai, pszichológiai kompetenciák
- az önálló tanulás, információszerzés és -feldolgozás módszereinek ismerete, alkalmazása és átadása;
- korszerű és szakma-adekvát eljárások alkalmazása a gyakorlati képzés megtervezésében
- a saját és a tanulók munkájának megszervezése és tervszerű végrehajtása, ill. végrehajtatása;
- hatékony motiválás a szakma és a munka iránt;
- szakmailag és nyelvileg fejlett kommunikálás, a tanulók kommunikációs szintjének fejlesztése;
- fejlett érzékenység a tanulók problémái iránt és képesség adekvát tanácsadásra, segítségnyújtásra, konfliktuskezelésre

Szakmai attitűdök és magatartás
- együttműködés az oktatótársakkal (gyakorlati oktatókkal, szakelméleti tanárokkal);
- nyitottság új módszerek és eljárások alkalmazására;
- készség a tanulókkal való és a tanulók közti kooperatív munka hatékony és sikerorientált megvalósítására.

Főbb tantárgyak
Adatbáziskezelés, -biztonság, -védelem, andragógia, CNC technológia, digitális technika, gyártástechnológia, gyártástervezés (CAM), hálózati alkalmazások és operációs rendszerek, hálózatmenedzselés, informatikai projektvezetés és gyakorlat, intelligens rendszerek, környezeti nevelés, mérés- és irányítástechnika, oktatástechnológia, pedagógia, pedagógiai gyakorlat, pedagógiai kutatás módszerei, pszichológia, szociológia...

Infrastruktúra
CAD/CA-, CNC, műszaki diagnosztika, mechatronikai, digitális mérés, FESTO pneumatika és PLC-, SKF szereléstechnológiai labor, gépipari forgácsoló, valamint hegesztő műhely. Omron ipari informatikai (irányítástechnika, robottechnika) labor, Siemens mobil kommunikációs labor, SUN Microsystems Java oktató labor és hálózati menedzselést segítő labor.

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma
210 kreditpont

Az oklevél kiadásának feltétele
- sikeres záróvizsga és
- államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga megléte.

Továbbtanulási lehetőségek

A Dunaújvárosi Egyetemen:

  • mesterképzési szakon: Tanár-mérnöktanár Ma
  • más alapképzési szakokon
  • szakirányú továbbképzési szakokon
  • felsőfokú szakképzésben.

Más felsőoktatási intézmények:

  • mesterszakjain
  • szakirányú továbbképzési szakjain.


Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:
A műszaki szakoktatói képzettség iránt jelentős társadalmi igény figyelhető meg. A munkaerő-piaci és társadalmi igények kielégítését várhatóan jól szolgálja a kétciklusú, lineáris rendszerű képzési szerkezet, amelyben az alapképzés a műszaki szakoktató szakon magas szinten képzett gyakorlati oktatók képzését biztosítja, mesterképzésben pedig a műszaki szaktudás és a pedagógiai képzettség emelésével biztosítja a magasabb szintű szakképzés számára a mérnöktanárok képzését.
Meggyőződésünk, hogy a jól képzett szakoktatók számára választott szakjuk és szakirányuk lehetővé teszi a szakmai képzésben, illetve az ország bármely kis- és nagyvállalatánál való elhelyezkedésüket.

A hallgatók lehetőségei a képzési időszak alatt:
- Részvétel a Tanárképző Központ tudományos diákköri műhelyének folyamatos működésében /hozzáférés új gépekhez, eszközökhöz, könyvekhez, folyóiratokhoz/.
- Részvétel szakmai kirándulásokon, mely során hallgatóink más szakképzési centrumok működésébe is bepillantást nyerhetnek.
- Részvétel külföldi tanulmányutakon és más országok felsőoktatási intézményeiben történő szakmai részképzéseken.
- Kollégiumi elhelyezés /a kollégiumi összférőhelyek 50%-át az első évesek kapják/
- Egyetemünk az államilag elismert ITK Origó és a Pannon nyelvvizsga-rendszer akkreditált vizsgahelye.
- Hallgatóink tagjai lehetnek a több mint 250 éves selmeci diákhagyományokat őrző és tisztelő közösségnek.

Kollégium
Pályázat útján az elsőévesek számára korszerű kollégiumi férőhelyet tudunk biztosítani.

Felvételi ügyintézés
Dunaújvárosi Egyetem Tanulmányi Hivatal § Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A (főépület, fsz. 114.)
Tel.: (25) 551-177, 551-254.
Küldj egy e-mailt: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.