Az Informatikai Szolgáltató Központ (ISzK) létrehozásával az intézmény azokat a tevékenységeket kívánja felelős szervezeti egység vezetése alá helyezni, amelyek az informatikai infrastruktúra üzemeltetése és fejlesztése kapcsán központi feladatként jelentkeznek.

 

A központosított irányítás ezen a téren egyrészt a ráfordítások ésszerűbb elosztását, a központi akarat egyértelműbb érvényesítését, továbbá felelős, folyamatosan rendelkezésre álló üzemviteli módszerek alkalmazásba vételét jelenti. Jelenti továbbá az intézményi informatikai alapszolgáltatások fejlesztése érdekében való fellépést és meghatározott költségvetési irányzatok e célra való beállítását. Képviseli az intézményt az informatikai és távközlési fórumokon, tájékoztat a vezető technológiákról lépéseket tesz azok szolgáltatási szintű bevezetése érdekében. Felelős az intézmény belső működését támogató informatikai rendszerek bevezetéséért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért. A minőségirányítási rendszer által előírt feladatai vannak az adatkezelés és adatvédelem területén.

 

Központvezető 

Szabó József

 

 

Szervezeti egységek