A Dunaújvárosi Egyetem (továbbiakban: Kiíró vagy Egyetem) pályázatot hirdet az Egyetem hallgatói, illetve dunaújvárosi székhelyű középiskolák és szakképző intézmények tanulói részére olyan kerékpártárolók tervezésére, amelyek az Egyetem telephelyein kerékpártárolásra alkalmasak és méltó módon népszerűsítik a Dunaújvárosi Egyetemet.

 

A pályázat célja

A pályázat célja, hogy Kerékpárbarát Egyetemmé tegyük az Egyetemet, ennek szellemében lehetővé tegyük a kerékpárral járó egyetemi polgárok kerékpárjainak méltó, biztonságos elhelyezését.

Az intézményt bemutató egyedi, kreatív, újszerű elemekkel megvalósítható kerékpártároló terveket várunk, amelyek nemcsak népszerűsítik a kerékpározást és az Egyetemet, de megállják a helyüket tárolóként, dizájntárgyként is.

Tervezhető bármely telephelyhez, oktatási vagy kollégiumi épülethez telepíthető fedett tároló vagy konkrét helyszínhez köthető fedett tároló.

Pályázni lehet önálló design tervvel vagy design terv és gyártástechnológia terv együttesével.

 

A részvétel feltételei

Pályázatot a Dunaújvárosi Egyetem (aktív vagy passzív) hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, illetve dunaújvárosi székhelyű középfokú iskolák és szakképző intézmények tanulói jogviszonnyal rendelkező diákja adhatja be, aki kötelezően elfogadja a pályázat feltételeit magára nézve

 

A pályázat benyújtásának határideje

 • 2023. november 20. 12:00
 • A Bíráló Bizottság nem bírálja el a beadási határidő után érkező pályázatokat. Az alaki vagy tartalmi feltételeknek meg nem felelő pályázatokat a Bíráló Bizottság indoklás nélkül kizárhatja.

 

Pályázat elbírálásának határideje

 • 2023. november 24. 12:00

 

Pályázati eredményhirdetés és Díjkiosztó

 • 2023. november 30., az egyetemi TIP nap rendezvény keretein belül.

 

A pályázat leadása, követelményrendszere

A pályázat követelménye olyan fedett kerékpártároló tervezése, amely kapcsolódik az Dunaújvárosi Egyetemhez, több darabszámban is előállítható, legalább 5 db biciklit lehet tárolni benne, továbbá 1700mm*2500mm befoglaló méretű táblalemezen összeszerelt vagy szétszerelt állapotban elfér és szállítható.

 

Kötelezően megjelenítendő elemek

A kötelezően megjelenítendő elem a Dunaújvárosi Egyetemre utaló jel (felírat, rövidítés, logó).

 

A pályázatra való jelentkezés

A pályázaton a Dunaújvárosi Egyetem hallgatói és a dunaújvárosi székhelyű középiskolák és szakképző intézmények tanulói vehetnek részt.

A pályázaton a pályázati anyag hiánytalan, az alábbiakban ismertetett formában történő benyújtásával lehet részt venni.

 

Benyújtandó dokumentumok

 • Jelentkezési lap. (Elektronikusan, valamint nyomtatva és aláírva egyaránt beadandó.)
 • Szerzői jogi nyilatkozat. (Elektronikusan, valamint nyomtatva és aláírva egyaránt beadandó.)
 • A biciklitároló bemutatása, leírása. Kérjük külön kitérni annak bemutatására, hogy hogyan kapcsolódik a tervezett tárgy az Egyetemhez. (Elektronikusan adandó be.)
 • Tervrajz dokumentáció vagy makettról készített fénykép (min. 300 dpi felbontásban). (Elektronikusan adandó be.)

 

A pályázati anyagot elektronikusan az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre kell eljuttatni.

Az elektronikus anyagnak tartalmaznia kell az aláírt, szkennelt jelentkezési lapot, az aláírt, szkennelt szerzői jogi nyilatkozatot, a pályázat bemutató anyagát és a tervdokumentációt.

 

A pályázati anyagból a jelentkezési lapot, valamint a szerzői jogi nyilatkozatot nyomtatva és aláírva a Műszaki Intézet Titkárság irodájában (Dunaújvárosi Egyetem 2400 Táncsics Mihály utca 1/A, M-1 épület Földszint M-34) kell leadni.

Szintén a Műszaki Intézet Titkárság irodájában lehet leadni a pályázat részét képező maketteket (amennyiben vannak).

 

JELENTKEZÉSI LAP

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

Díjazás, eredményhirdetés

A tervezési ötletpályázat 200.000 Ft összdíjazású, amely összeg az első három helyezett (figyelemmel az esetleges egyetemi és középiskolás és szakképző intézményes külön kategóriákra!) között a következőképpen oszlik meg:

 • Első helyezett: 100 000 Ft értékű Vásárlási utalvány
 • Második helyezett: 60 000 Ft értékű vásárlási utalvány
 • Harmadik helyezett: 40 000 Ft értékű vásárlási utalvány

 

Különdíj:

Az első helyezett kerékpártároló megépítésre kerül, melyet az Egyetem laborjaiban kivitelezünk. Ezek után az egyetem parkolójában elhelyezésre kerül, hogy a nagyközönség használatba vegye. Az első helyezett pályázók különdíjként részt vehetnek a megépítés folyamatában.

 

A bírálási folyamat

A Dunaújvárosi Egyetem a díjak átvételének időpontjáról, módjáról a pályázat nyerteseit a jelentkezési lapon megadott e-mailen (telefonon) értesíti. A pályázati díj átvételére a jelentkezési lapon pályázóként megadott személy jogosult. Több jogosult esetén a jogosultak a pályázati díjjal kapcsolatos viszonyaikat egymás között maguk kötelesek rendezni. A pályaművek alapján a Dunaújvárosi Egyetem a díjak és elismerések megosztásának, valamint díjazásának módosítására vonatkozó jogát fenntartja és vállalja a díjakhoz kapcsolódó adóterheket.

A Dunaújvárosi Egyetem fenntartja a jogot arra, hogy a kiválasztott pályamunkák felhasználási jogai az intézmény tulajdonába kerüljenek.

 

Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására az Egyetemi TIP Napon (november 30.) kerül sor.

 

Szerzői joggal kapcsolatos rendelkezések

A Pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg külön szerzői jogi nyilatkozatban, írásban szavatolja, hogy

 • a beadott pályázati munka harmadik személy jogát nem sérti, valamint harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Kiíró a pályázati munkákra vonatkozó jogszerzését akadályozná, vagy bármilyen módon korlátozná. Pályázó vállalja, hogy a pályamunkák elkészítésénél jogdíjas elemeket nem használ.
 • a pályázati dokumentáció beküldésével a Pályázó hozzájárul, hogy a Kiíró a beadott pályázati dokumentációt a pályázat promótálására, az Egyetem népszerűsítésére kizárólagos jelleggel, területi korlátozás nélkül, bármikor, harmadik személynek átengedhető módon, további díj fizetésének kötelezettsége nélkül szabadon felhasználhatja, így többek között nyilvánosságra hozhatja.
 • a benyújtott pályázati dokumentációhoz, a pályázatban szereplő pályaműhöz (design termék) kapcsolódó jogok további díjazás nélkül, kizárólagos jelleggel, területi és időbeli korlátozás nélkül a Dunaújvárosi Egyetemet illetik meg és a pályázati dokumentációt, illetve a pályaművet az Egyetem szabadon felhasználhatja a pályázó nevének feltüntetése nélkül, így a pályaművet előállíthatja, többszörözheti, a nyilvánosság felé közvetítheti, beleértve az átdolgozás jogát is.

 

Vegyes rendelkezések


A Kiírónak a Pályázattal és annak szabályaival kapcsolatosan kérdéseket feltenni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..e-mail címen lehet. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot bármikor visszavonja indoklás nélkül. Továbbá fenntartja a jogot, hogy a jelen pályázati felhívásban foglalt feltételeket vagy magát a Pályázatot utóbb kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Pályázat feltételei a Pályázók számára kedvezőbbek legyenek.

A nyeremény készpénzre nem beváltható, cseréje nem lehetséges.

Pályázó kijelenti, hogy teljes körű felelősség terheli a jelen pályázatban való részvétel előfeltételét jelentő nyilatkozata tekintetében.