A Dunaújvárosi Egyetem összeállított egy listát azon kérdésekről, mely az új digitális oktatásra való átálláskor felvetődött a hallgatóink által!

 

Megtörténnek-e az ösztöndíj kifizetések?

Az ösztöndíj kifizetések rendben megtörténnek.

 

Van-e bármilyen teendője a hallgatónak a kollégiumi díjakkal kapcsolatban? Szükséges-e fizetni márciusi időszakot?

A hallgatóknak fél havi kollégiumi díjat szükséges fizetniük. Tekintve, hogy már a teljes havi díjak beérkeztek, a hónap második felére eső díjat az egyetem visszafizeti. A hallgatónak nincs semmilyen teendője ezzel kapcsolatosan.

 

Megtartásra kerülnek-e a nyelvvizsga felkészítők és a vizsgák?                          

Azokat a nyelvvizsga felkészítőket megtartjuk, amelyek digitális formában történő oktatása megoldott. Ezek felől az adott nyelvvizsga központban szükséges érdeklődni.

 

Szakdolgozatok határideje, konzulensi időpontok változnak-e?

A szakdolgozatokkal kapcsolatos határidő a 2./2020. számú Rektori utasítás értelmében, a szakdolgozatok leadásának határideje 2020. június 2. (kedd). A szakdolgozat leadásának további hosszabbítására nincs lehetőség. A szakdolgozati konzultációk időpontjairól kérjük, a szakot gondozó intézetnél vagy a konzulensnél érdeklődjenek a hallgatók.

 

Kihirdetett ZH időpontok, és számonkérések mennyire relevánsak, és hogyan változnak a digitális formában történő oktatásban?

A tantárgyak kurzusait tartó oktatók minden hallgatót tájékoztatnak a számonkérések formájáról és idejéről.

 

Mit takar a digitális formában történő oktatás?

A Dunaújvárosi Egyetem a Moodle e-learninges keretrendszert használja évek óta, ami így kötelező jelleggel biztosítja, hogy minden hallgató számára elérhető legyen az összes kurzus online formában. Ennek köszönhetően az online oktatás a rendszerben található szakmai anyagok, tesztek, és különböző online konzultációs formák alkalmazásán keresztül történik.

Az oktatók a kurzusok időpontjaiban, illetve levelező tagozat esetében előre egyeztetett idősávban a hallgatók rendelkezésére állnak emailben, a Moodle rendszeren keresztül, vagy a Microsoft Teams alkalmazás segítségével. Ez utóbbi program használatával valós időben tudnak előadást tartani az egyetem oktatói azoknál az óráknál, ahol ez szükséges.

  

Milyen távokatási módszerek kerülnek bevezetésre?

Az alábbi táblázatban foglaltuk össze az oktatási tevékenységek egyes digitálisan történő oktatási lehetőségeit (nem teljeskörű):

Kontakt tevékenység

Digitálisan történő oktatás, illetve távoli oktatás

Feladat/ellenőrzés/értékelés

előadás

-          polimédiás/videós oktatóanyag

-          meglévő videóelőadás megosztása a témában

-          videófelvétel készítése az előadásról

-          online, élő videó közvetítése

-          online konzultáció, chat

-          jegyzetek, könyvek, tanulmánykötetek, cikkek, tanulmányok megosztása

-          beadandó feladatok:

·         esszé,

·         reflexió

·         kérdések megválaszolása, kifejtése, indoklása

-          online teszt

-          egyéni feladat, gyűjtőmunka

-          projektmunka

-          csoportmunkában egy produktum létrehozása (pl. közös prezentáció)

-          hallgatói kiselőadás videófelvétellel

gyakorlat**

-          polimédiás/videós oktatóanyag

-          meglévő videóelőadás megosztása a témában

-          videófelvétel készítése az előadásról

-          online konzultáció, chat

-          online, élő videó közvetítése

-          beadandó feladatok:

·         esszé,

·         reflexió

·         kérdések megválaszolása, kifejtése, indoklása

-          online teszt

-          egyéni feladat, gyűjtőmunka

-          projektmunka

-          csoportmunkában egy produktum létrehozása (pl. közös prezentáció)

-          hallgatói kiselőadás videófelvétellel

labor**

-          online fórumban történő beszélgetés

 

gyakorlatot, módszertant kísérő szeminárium**

-          online, élő videó közvetítése

-          online konzultáció, chat

-          jegyzetek, könyvek, tanulmánykötetek, cikkek, tanulmányok megosztása

-          online fórumban való beszélgetés

-          hospitálási napló, óravázlat, tematikus terv benyújtása

-          digitális oktatási módszertani anyagok készítése (a közoktatásban jelenlegi digitális tananyagok kidolgozása- a közoktatásban dolgozók szára feladat, a nem közoktatásban dolgozók számára is lehetőség a gyakorlati óraszámok teljesítésére

portfólió/szakdolgozat gyakorlat**

-          videófelvétel készítése az előadásról

-          online, élő videó közvetítése

-          online konzultáció, chat

-          online fórumban történő beszélgetés

-          a portfólió kompetenciáinak kidolgozása, s ennek benyújtása értékelésre

portfólió/szakdolgozat egyéni konzultáció**

-          online fórumban történő beszélgetés

-          egyéni chat

-          portfólió/szakdolgozat benyújtása

 

Javasolt platformok, pl. (1) Moodle – polimédiák, jegyzetek, videochat, chat, fórum, (2) Digitális Tankönyvtár: https://dtk.tankonyvtar.hu/, (3) MS Teams, stb.

**-hoz megjegyzések: Tanárképző Központ specialitásait tartalmazzák:

A gyakorlatok és a portfóliót kísérő órák, illetve hospitálási gyakorlati feladatok segítésére, valamint a Tanárképző Központ szolgáltatásai és a szakképzésért érzett felelőssége okán is létrehozásra került egy facebook csoport a Dunaújvárosi Egyetem Tanárképző Központja alatt: Szakképzés-online csoport néven (ide meghívásra került valamennyi jelenlegi és az elmúlt 3 félévben végzett volt hallgató, a jó gyakorlatok átadására, egymás segítésére, óravázlatok és képzési programok, tartalmak átadására, tudástartalom megosztására).

E mellett valamennyi végzős hallgatónak kiküldésre került az a néhány kérdés, amelyben a gyakorlatuk jelenlegi állapotára, óraszámára kérdeztünk rá, hogy a gyakorlatokat hogyan tudjuk megoldani, a hallgatók egy része már legalább a gyakorlatok felét teljesítette, sőt az e félévet is megkezdte, hiszen volt levelezős konzultációjuk.

Tájékoztató levél készült még a pénteki napon (2020.03.13.) a mesterszakos hallgatók számára, bízva, hogy a közoktatásban még tudnak tanítani, hogy csökkentett üzemmódban és feladatokkal mit tudnak a hallgatók teljesíteni.

 

Diákigazolványok meddig érvényesek a régi matricával?

A korábbi félévre kiadott matricák érvényesek a vészhelyzet visszavonását követő 15. napjáig. Az új diákigazolványokat hivatalos levél formájában tudjuk eljuttatni a hallgató számára, amennyiben azt a hallgató e-mailben kéri.

 

Az őszi Erasmus+ külföldi kiutazások lemondásra kerülnek?

A tanulmányi célú Erasmus hallgatói mobilitásokra a pályázati lehetőségek a DUE hallgatói számára a korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén tavasszal is meghirdetésre kerültek. Ezeknek a pályázatoknak a megvalósítási időszaka a soron következő (2020/2021-es) tanév első és második (őszi és tavaszi) félévére datálódnak. A beérkezett pályázatok feldolgozása jelenleg folyamatban van. Az egyetem által elfogadott, jóváhagyott mobilitásokra vonatkozóan a külföldi tanulmányi időszak előkészítésének, megszervezésének az ütemezése, a szükséges mobilitási dokumentumok kitöltése, az egyeztetések a jelentkező hallgató és a DUE Nemzetközi Iroda együttműködésében, illetve a fogadó külföldi partneregyetemmel közösen ugyanúgy történik, mint a korábbi tanévek tavaszi időszakában. Abban az esetben, ha az új tanév kezdetét közvetlenül megelőzően úgy látjuk, hogy a hallgató személyén kívülálló okok miatt (mert a nemzetközi környezet ezt nem teszi lehetővé) a pályázó hallgatónak nincs lehetősége a tervezett Erasmus mobilitást megvalósítani, a mobilitást még a kezdete előtt le kell mondani, és igyekezni fogunk rugalmasan kezelni a helyzetet.

 

Hogyan történik a szakmai gyakorlat a járvány alatt?

A szakmai gyakorlatok abban az esetben tudnak a járvány ideje alatt megvalósulni, amennyiben a gyakorlóhely támogatni tudja otthoni munkavégzésben a gyakorlat hasznos eltöltését. Amennyiben a gyakorlat így nem megoldható, akkor a hallgatóknak a vészhelyzet feloldását követően lesz módjuk teljesíteni a gyakorlati időt. Természetesen ebben az esetben a záróvizsgák idejét is ennek megfelelően fogjuk kezelni.

 

Záró- és államvizsgák időpontja és módja hogyan változik?

A záró- és államvizsgára történő jelentkezés határideje 2020. június 2., a záróvizsgaidőszak új időpontja a 2./2020. számú Rektori utasítás alapján 2020. június 22. - 2020. július 3. Természetesen folyamatosan figyelemmel követjük a kialakult helyzetet, és a szakmai gyakorlatok, illetve szakdolgozatok teljesítésének lehetőségét legjobb tudásunk szerint mérlegelve úgy kezeljük, hogy a hallgatóinkat ne érhesse hátrány ebben a nehéz helyzetben.

 

Járvány elterjedéséből adódhat-e, hogy a szemesztert elhalasztják és csúszik a hallgató emiatt?

A félévet természetesen nem halasztjuk el, mindazon tudástartalmat, ahol ez lehetséges igyekszünk digitális formában átadni. Azokban az esetekben, mint például a személyes jelenlétet megkövetelő labor mérések, a szakfelelősöket kértük, hogy készítsenek megoldási javaslatot. Várhatóan a bejárási tilalom feloldását követően tudják pótolni a hallgatók az elmaradt méréseket, labor gyakorlatokat.