A Gépészeti és Anyagtudományi Tanszék feladata:

A Gépészeti és Anyagtudományi Tanszék a műszaki alapozó tárgyak oktatása mellett (melyeket más szakok számára is oktatunk), a Tanszék profiljához tartozik az országban szinte egyedül nálunk megjelenő Karbantartási szakirány, ami a magyar ipar számára kiemelt jelentőséggel bír. A hallgatók a legmodernebb berendezéseken és laboratóriumi eszközökön tanulhatják meg a karbantartáshoz kapcsolódó technológiákat, elismert ipari szakemberektől sajátíthatják el a szakmai fogásokat. Megismerik azon karbantartás-stratégiai elemeket, amelyek a kisüzemi munkavégzéstől a magas fokon automatizált nagyüzemi termelésig lehetővé teszik a biztonságos és költséghatékony termelést. A Dunaújvárosi Egyetemen végzett gépészmérnökök az egész országban keresettek mind a magyar, mind a külföldi cégek részéről. Biztos tudásuknak és gyakorlati ismereteiknek köszönhetően rövid időn belül igen jó jövedelmet tudnak elérni a versenyszférában.  Azoknak a hallgatóknak, akik szeretnék folytatni a tanulmányaikat mesterszakon, fel tudjuk kínálni a Dunaújvárosi Egyetem Gépészmérnök MSc képzését. A Gépészmérnök MSc szakon az Élettartam gazdálkodás szakirány már több mint három éve indult, és népszerűsége egyre nagyobb mind a hallgatók, mind a térségi iparvállalatok részéről. A Dunai Vasmű, a Paksi Atomerőmű valamint a Hankook konszerneket említhetjük meg, mint legnagyobb és leginkább érdeklődő cégeket.  E cégek tevékenységéhez szorosan kapcsolódó szakirányú továbbképzési szakokat is folyamatosan indít Egyetemünk. De tervezünk e cégek által preferált, a reguláris képzésbe beépülő tantárgyak indítását is, természetesen a cégek igényei szerint, velük szorosan együttműködve.

 

A Gépészmérnök MSc képzés 2013 óta folyik Egyetemünkön. A karbantartás szakirányos BSc hallgatók körében a legnépszerűbb, de sok hallgató érkezik egyéb gépészeti szakterületről is, hogy a munkahelyén vagy leendő munkahelyén felmerülő gépegységek élettartamának optimalizálásával foglalkozzon és ezt nagyon gyakran a cégek is ösztönzik. A képzés keretében jelenleg az Élettartam Gazdálkodási Specializációt oktatjuk. Magyar nyelvű képzésben levelező rendszerben folyik az oktatás, melyet keresztfélévben is indítunk az egyre nagyobb érdeklődés kielégítése érdekében. 2015 óta már nappali rendszerben, angol nyelven is folyik a képzés Egyetemünkön. Itt is évről-évre növekszik a felvett hallgatók létszáma. Eziránt főként a külföldi diákok érdeklődnek, leginkább a Stipendium Hungaricum ösztöndíj keretében. A körzetben lévő ipari vállalatok folyamatosan keresnek Élettartam Gazdálkodási Specializációt végzett Gépészmérnököket, ezért szinte az ország egész területéről érkeznek a hallgatók. A régióban említhetjük a DUNAFERR-t, HANKOOK-ot, a Paksi Atomerőművet, mint nagyobb foglalkoztatókat, de kisebb cégek is egészen jó álláslehetőségeket kínálnak. A Paks II. beruházáshoz igen keresettek főleg az MSc végzettségű Gépészmérnökök, de BSc végzettségűek is megtalálhatják a számukra megfelelő állást.

 

Mind a BSc, mind az MSc szakok angol nyelven is elindultak az elmúlt években.      

A Dunaújvárosi Egyetemnek jelenleg 22 magyarországi céggel van duális képzési szerződése, melyek legtöbbje a gépészeti oktatás miatt csatlakozott ehhez az oktatási formához. Magyarország legnagyobb cégei mellett több középvállalkozás is várja a gépészmérnök hallgatóinkat duális képzésre. Azok a hallgatók, akik vállalják ezt a képzési formát, a képzés végére ipari gyakorlattal rendelkező mérnökökké válnak, ennek köszönhetően kiemelt előnnyel és igen jó esélyekkel jelenhetnek meg a munkaerő piacon.

A Tanszék oktató kollektívája számos kutatási projektben vett részt (és vesz részt) az elmúl években, melyek egyrészt közvetlen ipari megbízások, másrész egyetemi projektek.

 

Főbb kutatási területeink:

  • karbantartási feladatok (Paksi Atomerőmű, ISD Dunaferr Zrt., Hankook, további kisebb ipari cégek),
  • megújuló energiatermelés: vízerőmű, szélerőmű, hőszivattyú stb.

A Tanszék oktató kollektívájának felkészültsége lehetővé teszi, hogy az oktató-kutató munkán túl ipari megbízásoknak is eleget tegyen.

 

A Tanszék további tevékenysége, a fémek-, polimerek,- kerámiák és kompozitok szerkezetének, előállításának és feldolgozásának oktatása és kutatása. A Tanszék gondozza az „Anyagmérnöki alapszakot” és bekapcsolódik mesterképzésekbe és a szakirányú továbbképzésekbe is. Oktatói a szakterület országosan is elismert szakemberei. Jól felszerelt, modern laboratóriumai (pl. "Hőfolyamat szimulációs laboratórium", " Metallográfiai laboratórium", "Felületfizikai laboratórium") megfelelő hátteret biztosítanak az anyagtudomány és az anyagtechnológiák oktatásához és kutatásához. Új fejlesztések eredményeként az ország legjobban felszerelt hegesztéstechnikai laboratóriumai biztosítják a hagyományos képzések és a tervezett hegesztő szakmérnöki képzés eszközhátterét. Az elért kutatási eredményekre jellemző példa, hogy ultrafinom szemcsés anyagokat tudnak előállítani, feldolgozni. Az ultrafinom szemcsés anyagoknál tapasztalható szilárdságnövekedés a szerkezeteknél súlycsökkentést tesz lehetővé, ami a járműiparban egy fontos szempont.


Nyertes pályázatok:

  1. TÁMOP 4.2.2-08/1-2008-0016 - A régió és a Dunaújvárosi Főiskola válaszai az anyagtudomány és technológia új kihívásaira
  2. TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0027 „Nagy teljesítőképességű szerkezeti anyagok kutatása” (2012.október 1. – 2015. február 28.)
  3. ALCOA Alapítvány – jegyzetírás – Alumínium-ötvözetek képlékeny alakítása (2016. szeptember 1. – 2017. augusztus 31.)
  4. GINOP-2.2.1-15-2016-00018 - Új, piacképes hengerelt alumínium termékek technológiájának fejlesztése, a műszaki anyagtudomány legújabb eredményei alapján a piacvezető hazai iparvállalat, az ARCONIC-Köfém Kft. és kiemelkedő hazai felsőoktatási K+F intézmények együttműködésében (2016. szeptember 1-től – 2019. augusztus 31-ig)Tanszékvezető:

Dr. Szabó Attila főiskolai docens


Oktatók:

 Dr. Bajor Péter főiskolai docens 
Ladányi Gábor mesteroktató
 Dr. Pór Gábor professzor emeritus
 Dr. Sánta Róbert főiskolai docens
 Dr. Szabó Attila főiskolai docens
 Dr. habil Szlivka Ferenc egyetemi tanár
 Dr. Trampus Péter professor emeritus
 Dr. Vizi Gábor főiskolai docens
Zahola Tamás mesteroktató
Dr. Nagy András főiskolai docens
 Dr. Csepeli Zsolt főiskolai tanár
 Dr. Pázmán Judit egyetemi docens
 Dr. Palotás Béla professor emeritus
 Dr. Verő Balázs professor emeritus


Munkatársak: Dr. Bereczki Péter tudományos munkatárs
 Csincsi Zsuzsanna laboráns
 Kovács György tanszéki mérnök
 Mkanna Lama tanszéki mérnök
 Fehér Jánosné dr., tudományos kutató, címzetes főiskolai tanár 

 Szabó Szebasztián - tanszéki mérnök
 Morvai Tibor - tanszéki mérnök