A Számviteli Iroda a gazdasági főigazgató irányítása és ellenőrzése alatt működő szervezeti egység, amelynek feladata az Egyetem számviteli feladatainak ellátása, irányítása és ellenőrzése.


A Számviteli Iroda vezetője közvetlenül a gazdasági főigazgató irányítása alatt végzi tevékenységét, továbbá

  • felel beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási tevékenység elvégzéséért;
  • megszervezi, és ellenőrzi a tervezést, a gazdálkodást, a számvitelt és az ezek alapjául szolgáló bizonylati rendszert,
  • számviteli-gazdasági kérdésekben folyamatos tájékoztatással segíti az Egyetem vezetőinek a munkáját;
  • a pénzügyi év lezárása után felel az Egyetem előző évi gazdálkodásáról szóló beszámoló előkészítésért;
  • felel a feladatkörébe tartozó információ- és adatszolgáltatások teljesítéséért, a nyilvántartások naprakészségéért, teljeségéért és hitelességéért;
  • a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkáját ellenőrzi, iránymutatást ad;
  • felel a bevallások (ÁFA, IFA és egyéb bevallások) elkészítéséért és határidőben történő beküldéséről;
  • gondoskodik a pénztár szabályos működéséről.

 

Számviteli Iroda elérhetőség: +36 (30) 0107-582