Az Erasmus + Nemzetközi Kreditmobilitás (International Credit Mobility – ICM) keretében lehetőségetek van Európán kívüli partnerországokban is vendégtanulmányokat folytatni.
Az Erasmus + ICM program a klasszikus Erasmushoz hasonlóan működik, tehát egy félév (5 hónap) elvégzése után a fogadó intézménynél elvégzett tárgyaitokat a megfelelő feltételek teljesülése mellett a DUÉ-n befogadtathatjátok.


Az Erasmus + ICM programban való részvétel feltételei:

  • aktív hallgatói jogviszony a DUE valamely alapképzésén (BA, BSc),
  • az angol nyelv (vagy a célország nyelvének) ismerete B1 szinten,
  • minimum két lezárt félév,
  • az aktuális pályázati felhívásban megjelölt dokumentumok megadott határidőre történő beadása.


A sikeres pályázók havi megélhetési támogatásban, illetve egyszeri utazási támogatásban is részesülnek.
A havi ösztöndíj (megélhetési támogatás) mértéke függ a tanulmányi időszak pontos hosszától (az ösztöndíj számítása napi elszámolás alapján történik), de bármely Erasmus+ ICM partnerintézménybe egységesen 650 EUR/hónap.
Az utazási támogatás mértékét a két partnerintézmény közötti földrajzi távolság alapján az program szabályzata határozza meg.

 


Jelentkezési lap