uniduna_web_fejlec_3 Középeurópai Technológiai és Innovációs Közhasznú Kft.Az épületportákA épület porta 
C-MC épületek porta 
Főépület főporta 
I épület porta 
P-GL épület porta 


Belső ellenőrzésBelső ellenőrzési vezető

Tóth Dezső belső ellenőr


Családi NapköziVezető

Móger-Sánta Emőke családi napközi vezető

Nevelők

Dániel Alexandra kisgyermekgondozó-nevelő
Facskó Ágnes kisgyermekgondozó-nevelő
Kisné Böde Bernadett kisgyermekgondozó-nevelő
Kosztolányi Nikoletta kisgyermekgondozó-nevelő
Szabóné Móró Csilla kisgyermekgondozó-nevelő


Ecotech Nonprofit Zrt.Elnök

Füredi Gábor 

Vezérigazgató

Szabados Ottó 

Menedzser asszisztens

Mészáros Zita 


Felnőttképzési Igazgatóság

Üzletágvezető

Balázs László Dr. 

Felnőttképzési igazgató

Sófalvi István Tamás 

Üzletágvezető

Czifra Sándor János üzletágvezető

Munkatárs

Horváth Diána oktatásszervező
Vidáné Varga Timea oktatásszervező

Asszisztens

Szűcs Dóra Felnőttképzési asszisztens

Nyelviskola vezető

Tóth Andrea nyelviskola igazgató


Gazdasági Igazgatóság

Gazdasági igazgató

Ivanicsné Kern Krisztina 

Ügyintéző

Kincses Zsuzsanna Gazdasági ügyintéző


Kutatási és Fejlesztési igazgatóság

Kutatási és fejlesztési igazgató

Pór Gábor Dr. 

K+F vezető mérnök

Fekete Balázs K+F vezető mérnök

Munkatárs

Kardos Ferenc vezető operátor
Molnár János labor mérnök
Zakhar Gábor karbantartás vezető

K+F vezető mérnök

Kocsó Endre K+F vezető mérnök

Asszisztens

Szűcs Gyula műszaki asszisztens

Munkatárs

Papp Gábor K+F mérnök
Szabó Péter K+F mérnök


Gazdasági- és Üzemeltetési IgazgatóságIgazgató

Lepesi János Sándor gazdasági szakértő


Gazdasági Osztály

Gazdasági osztályvezető

Némethné Nagy Gellai Szilvia osztályvezető

Titkárság

Székelyné Juhász Veronika adminisztrátor
Zsákovics Elvira előadó

Csoportvezető

Dudás Anett gazdasági előadó

Előadó

Fogarasi Csabáné gazdasági előadó
Gubicza Mária Erzsébet gazdasági előadó
Lukács Lászlóné gazdasági előadó
Markovics Flóra gazdasági előadó
Mázás Rudolf gazdasági előadó
Módné Pöstényi Mária gazdasági előadó
Simon Ildikó gazdasági előadó
Szendrey Miklósné gazdasági előadó
Szunyog Tiborné gazdasági előadó
Varga Alexandra gazdasági előadó

Közbeszerzés

Naszári Tímea Éva közbeszerzési referens

Munkatárs

Baranyi Ferenc raktáros
Horváth Julianna hivatalsegéd
Zsordáné Somogyi Gabriella pénztáros


Műszaki Szolgáltató Központ

Központvezető

Budai János üzemeltetési koordinátor

Titkárság

Forray Lászlóné adminisztrátor

Munkatárs

Bolvári Gábor létesítményfelelős
Cseh József gépkocsivezető
Kirilla András karbantartó
Nagy László villanyszerelő
Schaffer László létesítményfelelős

Portás

Miklósová Viera 


HR Szolgáltató KözpontKözpontvezető

Horváthné Molnár Zsuzsanna előadó

Munkatárs

Deák Viktória előadó
Kvárik Sándorné előadó
Simon Ramóna előadó
Vincze Gabriella előadó

Személyügyi előadó

Molnár Veronika személy- és munkaügyi előadó


Informatikai IntézetIntézetigazgató

Király Zoltán Dr. főiskolai docens

Titkárság

Kovács Katalin adminisztrátor
Schuster Krisztina Virginia adminisztrátor

Tanszéki mérnök

Dukán Péter tanszéki mérnök

Rendszergazda

Bodor Attila rendszeradminisztrátor
Ujbányi Tibor Ifj. rendszeradminisztrátor

E-Learning fejlesztés

Almann Réka Nóra tananyag digitalizáló munkatárs
Bakos Tamás multimédia munkát végző munkatárs
Balázs Zoltán István multimédia munkát végző munkatárs
Bencs Balázs módszertani támogató munkatárs
Czifra Sándor János e-learning fejlesztési vezető
Eszenyiné Dienes Andrea Katalin tananyag digitalizáló munkatárs
Gácsi Péter tananyag digitalizáló munkatárs
Kállai Félix flash animátor
Király Zoltán Dr. online oktatási igazgató


Matematika és Számítástudományi Tanszék

Tanszékvezető

Jenei Árpád Dr. főiskolai docens
Nagy Bálint Dr. főiskolai docens

Oktatók

Bognár László Dr. főiskolai tanár
Buza Ágnes Kinga főiskolai adjunktus
Buzáné dr. Kis Piroska Dr. főiskolai tanár
Cserné Pekkel Márta műszaki tanár
Fáncsikné Hamar Éva főiskolai adjunktus
Horváth Péter főiskolai docens
Johanné Dukai Klára mérnöktanár
Strauber Györgyi Dr. főiskolai tanár
Talata István Dr. főiskolai tanár


Számítógéprendszerek és Irányítástechnika Tanszék

Tanszékvezető

Zachár András Dr. főiskolai tanár

Oktatók

Burány Nándor Dr. főiskolai docens
Burkus Ervin főiskolai tanársegéd
Farkas Imre főiskolai adjunktus
Hadarics Kálmán főiskolai tanársegéd
Hajnal Tibor mérnöktanár
Kővári Attila Dr. főiskolai docens
Leitold Ferenc Dr. főiskolai tanár
Odry Ákos mérnöktanár
Odry Péter Dr. főiskolai tanár
Szabó István Dr. főiskolai docens
Tóbel Imre műszaki tanár


Szoftverfejlesztési és Alkalmazási Tanszék

Tanszékvezető

Honfi Vid Sebestyén Dr. főiskolai tanár

Oktatók

Adamcsik János főiskolai tanársegéd
Ágoston György Dr. főiskolai tanár
Buza Antal Dr. főiskolai tanár
Hadaricsné Dudás Nóra Erzsébet mérnöktanár
Illési Zsolt Dr. főiskolai docens
Katona József műszaki tanár
Kilián Imre Zoltán dr. főiskolai docens
Király Zoltán Dr. főiskolai docens
Kirchner István Dr. főiskolai tanár
Váraljai Mariann főiskolai tanársegéd

Óraadók

Somlyai Pál oktató

Tanszéki mérnök

Mihalovicsné Kollár Anita tanszéki mérnök


Informatikai Szolgáltató KözpontKözpontvezető

Szabó József rendszermérnök

Titkárság

Törő Judit adminisztrátor

Rendszerfelügyelet

Szalona Lajos rendszermérnök
Verasztó Sándor rendszermérnök

Help Desk

Ócsai Dániel rendszergazda
Pintér Zsolt rendszergazda
Sándor Károly Zoltán műszerész
Sziládi Gergely István rendszergazda


Jogi IrodaJogász

Listárné dr. Bartos Lilla Éva jogtanácsos
Őri Adrienn dr. jogi előadó
Szemere Brigitta dr. jogi előadó


Kancellária KabinetKancellár

Mészáros Virág kancellár

Kabinetvezető

Molnár Lenke előadó

Szakértő

Melkvi Anita koordinációs szakértő

Kontrolling

Arnold Miklós kontroller


Kerpely Antal KollégiumKollégiumigazgató

Melkovics János kollégiumi tanár

Titkárság

Huszka Zsuzsanna Erzsébet adminisztrátor
Poschné Rabóczki Éva adminisztrátor

Kollégiumi tanár

Bakos Krisztina kollégiumi tanár

Munkatárs

Baráth Valéria gondnok
Virágh István gondnok


Kommunikációs Központ


Kővári Dániel István rendezvényszervező

TV stúdióvezető

Végh Zoltán Imre stúdióvezető


Felvételi Információs Iroda

Munkatárs

Balogh Bertalan kommunikációs munkatárs


Kompetencia KözpontotIrodavezető

Kovács Judit Gabriella Vezetői Információs Rendszer

Munkatárs

Balogh Bertalan Alma Mater
Dósáné Pap Györgyi diáktanácsadó
Halasi Zoltán Karrier Iroda és az Alumni
Németh Nóra Nikoletta Diplomás Pályakövető Rendszer


Könyvtár és Információs KözpontKözpontvezető

Nyitrai Erzsébet könyvtáros

Könyvtárosok

Beregi Gergely könyvtáros
Biber Anita könyvtáros
Garai-Puszta Ágnes könyvtáros
Garbaczné Rapcsák Rita könyvtáros

Munkatárs

Varga Zsuzsanna 
Bíró Andrea könyvtári munkatárs
Gyarmati Imre Dr. könyvtári munkatárs
Kővári Tünde jegyzetbolti eladó


Minőségirányítási IrodaIrodavezető

Kovács Judit Gabriella minőségirányítási munkatárs

Munkatárs

Németh Nóra Nikoletta munkatárs


Műszaki IntézetIntézetigazgató

Horváth Miklós Dr. főiskolai tanár

Titkárság

Kovácsné Melkvi Erika adminisztrátor
Szeleczkyné Kemény Gabriella előadó

Munkatárs

Angeli Zoltán kutató
Bachman Zoltán kutató
Bereczki Péter technológia kutató - tudástranszfer mérnök
Fekete Balázs kutató
Gyukity Zoltán mechanikus
Jóni Bertalan kutató
Kocsó Endre kutató-mérnök
Molnár János műszaki ügyintéző
Sánta Edit Orsolya tanszéki mérnök
Zemankó István műszaki tanár


Anyagtudományi Tanszék

Tanszékvezető

Pázmán Judit Dr. főiskolai docens

Oktatók

Csepeli Zsolt Dr. főiskolai tanár
Kőszegi Szilvia Dr. főiskolai docens
Mándicsné Bartha Jolán főiskolai adjunktus
Palotás Béla Dr. főiskolai tanár
Verő Balázs Dr. egyetemi tanár

Munkatárs

Pergel Dóra laboráns


Felületfizika és Polimer Laboratórium
Sánta Edit Orsolya tanszéki mérnök


Gépészeti Tanszék

Tanszékvezető

Szlivka Ferenc Dr. habil egyetemi tanár

Oktatók

Agócs Mihály tanszéki mérnök
Bajor Péter Dr. főiskolai docens
Bakos Levente Ádám tanszéki mérnök
Izsák Gyula Dr. főiskolai docens
Ladányi Gábor főiskolai adjunktus
Nagy István Dr. főiskolai tanár
Pór Gábor Dr. főiskolai tanár
Sánta Róbert Dr. főiskolai docens
Szabó Attila Dr. főiskolai docens
Szántó Jenő Dr. főiskolai docens
Trampus Péter Dr. kutatóprofesszor
Vizi Gábor Dr. főiskolai docens
Zahola Tamás főiskolai docens

Ügyintéző

Pogonyi Tibor műszaki ügyintéző


GLEEBLE Laboratórium

Munkatárs

Bereczki Péter tudományos segédmunkatárs


Természettudományi és Környezetvédelmi Tanszék

Tanszékvezető

Kővári Attila Dr. 

Oktatók

Horváth Miklós Dr. főiskolai tanár
Kiss Endre Dr. főiskolai tanár
Kovács Imre Dr. főiskolai docens
Lászlóné Kenyeres Krisztina főiskolai tanársegéd
Petrovickijné dr. Angerer Ildikó főiskolai docens

Munkatárs

Kovács-Bokor Éva tanszéki mérnök
Szabóné Juhász Ildikó laboráns


Nemzetközi Kapcsolatok IrodaIrodavezető

Gyöngyössy Katalin Szilvia szakreferens

Munkatárs

Kiss Dániel Árpád szakreferens
Laki Diána adminisztrátor
Szabó Kitti hallgatói munkatárs
Szilárdi Edina szakreferens
Tiger Szabolcs szakreferens
Vágó József szakreferens


Pályázati IrodaInnovációs és Pályázati Igazgató

Barta Zoltán innovációs menedzser

Irodavezető

Nagy Gáborné 

Munkatárs

Bocsok Viktor Dr. ügyintéző
Buzás Krisztina pályázati asszisztens
Gódány Imre szakügyintéző
Miskolczy Krisztina asszisztens
Nagy Andrea szakügyintéző
Nagy Zsolt János dr. ügyintéző
Ungár János ügyintéző


Rektori Hivatal
Rektori titkárság

Hivatalvezető

Fábiánné Fülöp Zsuzsanna hivatalvezető

Titkárság

Komáromi Eszter asszisztens

Rektorhelyettesi titkárság

Kajtár-Szépes Mariann előadó
Törő Ivett Katalin személyi asszisztens


Rektorok

Rektor

András István Dr. habil rektor

Oktatási és Általános Rektorhelyettes

Rajcsányi-Molnár Mónika Dr. főiskolai tanár

Tudományos és Kutatási Rektorhelyettes

Palotás Béla Dr. főiskolai tanár


Tanárképző KözpontFőigazgató

Szabó Csilla Marianna Dr. főiskolai docens

Titkárság

Kovácsné Fodor Alexandra adminisztrátor
Nagy Renáta asszisztens

Oktatók

Bacsa-Bán Anetta Dr. főiskolai docens
Budai Gábor főiskolai tanársegéd
Cser Valérius Antalné Dr. egyetemi docens
Gubán Gyula Dr. főiskolai tanár
Juhász Levente Zsolt Dr. főiskolai docens
Kadocsa László Gábor Dr. főiskolai tanár
Magyar András Tamás főiskolai tanársegéd
Németh István Péter műszaki tanár
Váczi Mariann Dr. főiskolai adjunktus


Tanulmányi HivatalOktatási Igazgató

Lászlóné Kenyeres Krisztina oktatási igazgató

Munkatárs

Hajdu László Gábor Vállalati képzési szakértő

Titkárság

Szabó Eleonóra adminisztrátor, tanulmányi előadó

Rendszerfelügyelet

Lőrinczi Konrád Moodle rendszergazda


Neptun csoport

Csoportvezető

Ferenczi Bernadett rendszeradminisztrátor

Munkatárs

Bauer Livia neptun koordinátor
Mérges Mariann tanulmányi előadó
Szloboda-Vercz Erika tanulmányi előadó


Tanulmányi csoport

Csoportvezető

Ulicza Erzsébet tanulmányi előadó

Munkatárs

Almási Adél Petra tanulmányi előadó
Barta Bettina tanulmányi előadó
Németh Eszter tanulmányi előadó


Társadalomtudományi IntézetIntézetigazgató

Kukorelli Katalin Dr. főiskolai tanár

Titkárság

Bognár Erzsébet adminisztrátor

Munkatárs

Domokos-Barina Edit adminisztrátor
Őri Miklós oktatástechnológus


Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék

Tanszékvezető

Balázs László Dr. főiskolai docens

Oktatók

András István Dr. habil főiskolai tanár
Klucsik Gábor főiskolai adjunktus
Kőkuti Tamás Dr. főiskolai docens
Kukorelli Katalin Dr. főiskolai tanár
Ludik Péter Dr. főiskolai docens
Pálinkás István műszaki tanár
Szakács István főiskolai adjunktus
Szalay Györgyi Andrea Dr. főiskolai docens
Tokaji Ildikó Dr. főiskolai docens

Tanszéki mérnök

Szpisák Tamás tanszéki mérnök (stúdióvezető)

Nyelvtanárok

Mészárosné Horváth Erika nyelvtanár
Sitku Krisztina nyelvtanár


Közgazdaságtudományi Tanszék

Tanszékvezető

Keszi-Szeremlei Andrea Dr. főiskolai tanár

Oktatók

Zaránd György 
Beleznai Lilla Kriszina gazdasági tanár
Csányi Tamás gazdasági tanár
Csiszér Annamária főiskolai tanársegéd
Fábián Lajos gazdasági tanár
Fogarasi József Dr. főiskolai docens
Galambos Dénes dr. Címzetes főiskolai docens
Havellant Orsolya Dr. főiskolai docens
Horváthné Fábián Myrtill mestertanár
Lampertné dr. Akócsi Ildikó főiskolai docens
Szász Erzsébet Dr. főiskolai docens
Veres Lajos Dr. főiskolai tanár


Vezetés-és Vállalkozástudományi Tanszék

Tanszékvezető

Piricz Noémi Dr. főiskolai docens

Oktatók

András István Dr. habil főiskolai tanár
Dósáné Pap Györgyi műszaki tanár
Kovács Tamás Dr. főiskolai docens
Nagy Enikő Ágota mérnöktanár
Rádai Levente Dr. főiskolai docens
Rajcsányi-Molnár Mónika Dr. főiskolai tanár
Sófalvi István Tamás főiskolai docens
Varga Anita Dr. főiskolai docens


Universitas KftIgazgató

Füredi Gábor igazgató

Munkatárs

Bellovits Tünde 
Bognárné Pataki Mariann 
Ivanicsné Kern Krisztina 
Szabó Dóra 

Eseménynaptár