Dr. Rajcsányi-Molnár Mónika Ph.D.

a közgazdaságtudományok doktora, főiskolai docens
A Társadalomtudományi Intézet Vezetés- és Vállalkozástudományi Tanszék oktatója.


Az oktatási rektorhelyettes feladata a egyetemen folyó oktatási tevékenység összehangolása, irányítása és felügyelete.
- Felel az Egyetem oktatási feltételeinek megteremtéséért, továbbá az oktatásban a szakmai hatékonyság és gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért.
- Felel az oktatással kapcsolatos információszolgáltatás teljesítéséért, a nyilvántartások naprakészségéért, teljességéért és hitelességéért.
- Felel az Egyetem által kiállított oklevelekért, bizonyítványokért.
- Felel a felsőoktatási szakképzés, alap- és mesterképzés, valamint szakirányú továbbképzés indításával kapcsolatos dokumentációk összeállításáért, azok megfelelő szakmai tartalmáért, valamint azok akkreditációjáért.
 
Az oktatási rektorhelyettes közvetlen irányítása alá tartozik az Oktatási igazgató által vezetett Tanulmányi Hivatal és a Nemzetközi Kapcsolatok Iroda.

Ezek tekintetében:
- Képviseli a szervezeti egységet a főiskolai testületek és vezetők előtt, továbbá az egyetemen kívüli szerveknél.
- Gondoskodik, és javaslatot tesz – az egységvezető javaslata alapján – az egység képzettség és életkor szerinti személyi összetételére.
- Az egységvezető javaslata alapján rendelkezik az egység feladatai ellátásához szükséges, rendelkezésre álló költségvetési- pénzügyi keret felhasználásáról.
- Biztosítja a rendelkezésre bocsátott lehetőségen belül az egység dolgozóinak szakmai fejlődéséhez szükséges feltételeket, felelős a dolgozók munkakörülményeinek és munkafeltételeinek megfelelő alakításáért.
- Javaslatot tesz a rektor felé - a szervezeti egységvezető javaslata alapján – a szervezeti egységhez tartozó munkatársak bérére, közalkalmazotti jogviszonya létesítésére, meghosszabbítására, megszüntetésére, megbízási szerződés kötésére.


A oktatási és rektorhelyettes irányítása alá tartozó szervezeti egységek

Oktatási Igazgató
Nemzetközi Kapcsolatok Iroda