Az iroda főbb tevékenységei

„2007. február elsejével a Dunaújvárosi Főiskolán megalakult a Nemzetközi Kapcsolatok Iroda, a korábbi Nemzetközi Kapcsolatok és Pályázati Iroda szétválásával. Az Iroda a Főiskola, később Egyetem nemzetközi kapcsolatainak, csereprogramjainak és angol nyelvű képzéseinek koordináló szervezeti egysége, melynek főbb feladatai, tevékenységi körei az alábbiak:

 • Képzési és kutatási együttműködések keresése, gondozása: nemzetközi oktatási és kutatási kapcsolatok kiépítése és ápolása.
 • Oktatói-hallgatói csereprogramok, mobilitási programok gondozása, fejlesztése,
 • Együttműködés a nemzetközi kapcsolatok, és az angol nyelvű képzések szabályozásában illetékes hazai szervekkel (pl. Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, Tempus Közalapítvány, Magyar Rektori Konferencia); a nagykövetségekkel, a konzulátusokkal és egyéb képviseletekkel; az ügynökökkel és partnerekkel; egyéb érintett szervekkel, szervezetekkel. Új kapcsolatok felkutatása, kiépítése külföldi partnerekkel, ügynökségekkel, egyetemekkel, meglévő kapcsolatok ápolása az Európai Unión belül és kívül. Részvétel és toborzás a nemzetközi oktatási vásárokon, a partner ügynökségek, konzulátusok-képviseletek, nemzetközi oktatási szervezetek és külföldi partner egyetemek segítségével.
 • Az Egyetem nemzetközi kapcsolatairól, illetve az Egyetemen folyó angol nyelvű képzésekről tájékoztatás. Közreműködés az ezzel kapcsolatos angol nyelvű anyagok, illetve honlapok összeállításában, gondozásában, fejlesztésében.
 • Az angol nyelvű képzés hallgatói toborzásának koordinálása. Ennek érdekében kapcsolatok kialakítása, részvétel és toborzás a nemzetközi oktatási ügynökségeken, oktatási vásárokon, képviseleteken-konzulátusokon, nemzetközi oktatási szervezeteken, és más egyetemekkel kötött szerződéseken keresztül. Szerződéskötések, kapcsolatok ápolása és új kapcsolatok felkutatása, kiépítése külföldi partnerekkel, ügynökségekkel, egyetemekkel az Európai Unión belül és kívül egyaránt.
 • Campus Mundi program koordinációja
 • Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram szervezése
 • The Scholarship for Young Christian People ösztöndíjprogram koordinációja
 • Erasmus + program teljeskörű szervezése EU-n belül és kívül/Nemzetközi Kredit mobilitás
 • „Study and more” saját hallgatói csereprogram ügyezése
 • Nemzetközi Campus Projekt és más, az Egyetem nemzetközi projektjeinek koordinálása
 • Az Egyetemre érkező külföldi hallgatók ügyeinek intézése, hallgatói kulturális programok, interkulturális estek szervezése
 • Az Egyetemre érkező külföldi vendégek fogadásának, programjainak megszervezése, lebonyolítása.
 • Pályázatok írása, beadása, kettős diplomás képzések létesítése külföldi egyetemekkel.


A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda a fent megnevezett területeken nemcsak tájékoztatást és segítséget ad, hanem szívesen fogadja az észrevételeket, kérdéseket is. A nemzetközi kapcsolatokkal és az angol nyelvű képzésekkel kapcsolatban az iroda véleményezési és javaslattételi hatásköreivel kívánja segíteni az egyes szervezeti egységek, intézetek és a menedzsment munkáját. A képzések területein, a szakmai kérdésekben, természetesen továbbra is a szakokat, előkészítő féléveket, illetve tantárgyakat gondozó Intézetek az illetékesek.”


Kollégáink


Irodavezető

Gyöngyössy Katalin Szilvia szakreferens


Munkatárs

Kiss Dániel Árpád szakreferens
 Szabó Kitti szakreferens
 Szilárdi Edina szakreferens
 Tiger Szabolcs szakreferens
 Varga Vanda adminisztrátor
 Vágó József szakreferens