Az Informatikai Szolgáltató Központ feladatai

 • Alapszolgáltatás biztosítása az intézmény valamennyi számítógépén, beleértve az oktatási kabineteket, az oktatói-dolgozói munkavégzésre szolgáló számítógépeket s a kiszolgáló szervezeti egységek számítógépeit és a szolgáltatásokat nyújtó szervereket
 • Informatikai infrastruktúrával kapcsolatos üzemeltetési feladatok, beleértve a belső számítógép hálózatot az intézmény épületeiben, épületek között és a kollégiumokban
 • Hálózatra kapcsolódás feltételeinek meghatározása, a feltételeknek megfelelő hostok hálózatra kapcsolódásának biztosítása
 • Internetszolgáltatás az intézmény területén, az ehhez szükséges hálózatfenntartási és hálózatbiztonsági feladatok ellátása, e-mailrendszer üzemeltetése
 • HBONE kapcsolat, nyilvános távbeszélő hálózati kapcsolat, városi forgalom kicserélő központ, DUNAFERR kapcsolat felügyelete, adminisztrációja, kapcsolattartás a szolgáltatókkal
 • A TCP/IP hálózat üzemeltetése, felügyelete. Gazdálkodás az IP címekkel, címkiosztás, hálózatszegmentálással kapcsolatos konfigurációs feladatok
 • Általános mail account-ok fenntartása, felügyelete (postmaster, hostmaster, abuse). Intézményi Internet zónákkal (uniduna.hu, duf.hu, poliod.hu, cnam.hu, dufmedia.hu) kapcsolatos adminisztratív és technikai felügyelet. Internet Domain Name Server üzemeltetése, hálózatműködési és hálózatbiztonsági felügyelet, szoftver upgrade, vírusvédelem
 • Intézményi hálózatüzemeltetési rendjének kialakítása, a hálózati szolgáltatások dokumentálása, a dokumentumok naprakészen tartása
 • Intézményi hálózati szolgáltatásokat adó szerverek, útvonal választó eszközök, tűzfalak üzembe helyezése, felügyelete, adminisztrációja
 • Program- és file-szolgáltatást, valamint a belső információs rendszereket biztosító intézményi szerverek felügyelete, hardver- és szoftver karbantartása, megosztott erőforrások és felhasználók adminisztrációja, ciklikus adat- és programmentések
 • Oktatói-dolgozói felhasználói azonosító (user-id) kezelés és karbantartás
 • Központi informatikai célú beszerzések kezdeményezése és lebonyolítása - számítástechnikai eszközök, alkatrészek központi beszerzése
 • Épület beruházások, felújítások alkalmával javaslattétel az informatikai infrastruktúra kialakítására, tervezés, építésvezetés, ellenőrzés
 • Részvétel az informatikai infrsatruktúrát és eszközöket érintő pályázatok elkészítésében
 • Informatikai eszközök és szoftverek, szoftver licenszek nyilvántartása
 • Telefon-informatikai feladatok, telefonközpont felügyelete és a belső elszámolások elkészítése, VoIP kapcsolat menedzselése
 • HBONE regionális központ felügyeleti feladatok, az NIIF projektekben való részvétel szervezése, koordinálása
 • Intézményi képviselet a HUNGARNET Egyesületben