A DUE-ra 2013 szeptemberétől osztatlan tanári – mérnöktanár gépészet-mechatronika, valamint osztatlan tanári – mérnöktanár informatika szakokra is lehet jelentkezni.

Elektronikus jelentkezés

A 283/2014 (X.4) Korm. rendelet alapján tanárképzésben a szakmai tanárképzés területén is lehetőség nyílik 5 (4+1) éves, osztatlan képzésre, azaz a felsőoktatási intézménybe való belépéskor dönteni lehet arról, hogy a jelölt a tanári pályát választja.

A Dunaújvárosi Egyetemen a szakmai tanárképzésben több szakmai tárgy oktatására képzünk tanárokat, így a jövő mérnöktanárai kezelni tudják az átalakuló szakközépiskolai és szakgimnáziumi képzésben a képzési idő jelentős részét kitevő szakmai oktatásból eredő kihívásokat.

A Dunaújvárosi Egyetem egyik legfontosabb képzési célja immár több mint negyven éve, hogy szakmailag magas fokon képzett műszaki és mérnök tanárokkal lássa el a hazai középfokú szakmai képzést. Folytatva ezt a hagyományt 2013 szeptemberétől mérnöktanár osztatlan képzést is indít az intézmény a következő szakirányokon: gépészet-mechatronika és informatika.

A kormányzat a pedagógusi életpálya modell bevezetésével és az ehhez kapcsolódó magas szintű anyagi elismeréssel megteremti a pedagógusok megbecsülésének kereteit. Ezt támogatja az a döntés is, amely az osztatlan tanárképzés keretében jelentős ösztöndíjjal, akár havi 75.000 Ft-tal támogatja a szakmai tanárképzésben résztvevő hallgatókat is.

A jelentkezési határidő 2018. február 15.

Az osztatlan tanári szakot választóknak – minimális számú tárgy plusz felvételével – lehetőségük lesz a szakiránynak megfelelő BSc szintű mérnöki alapdiploma megszerzésére is.

A kormányzat a pedagógusi életpálya modell bevezetésével és az ehhez kapcsolódó magas szintű anyagi elismeréssel megteremti a pedagógusok megbecsülésének kereteit. Ezt támogatja az a döntés is, amely az osztatlan tanárképzés keretében jelentős ösztöndíjjal támogatja a pedagógusképzésben a szakmai tanárképzésben résztvevő hallgatókat is.


 Mérnöktanár (MEd) osztatlan mesterszak

1. Osztatlan mérnök informatika

2. Osztott mérnöktanár BSC informatika

3. Osztott mérnöktanár BSC informatika

4. Osztott mérnöktanári informatika

5. Osztott mérnöktanári újabb tanári informatika

6. Osztott mérnöktanár szakoktató informatika

7. Osztott mérnöktanár informatika

Mérnöktanár gépész