2019. február 28.-án sajtótájékoztatót tartott a Dunaújvárosi Egyetem, melynek témája az Energiatudatossági hét volt.

A sajtótájékoztatót, Dr. András István, a Dunaújvárosi Egyetem rektora nyitotta meg. Hangsúlyozta, hogy a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal támogatásával nyílt mód arra, hogy az intézmény egy új rendezvénysorozat keretén belül népszerűsítse az energiatudatos szemléletmódot. 2019. február 25. és 2019. március 1., péntek között került megrendezésre az első Energiatudatossági Hét a Dunaújvárosi Egyetemen, melynek célközönsége az intézmény kollégái voltak.

Az egyetem számára fontos, hogy hogyan lehet energiatudatosabban, kevesebb energiát felhasználni, így a hét első eseménye a hétfői összmunkatársi értekezlet volt, ezen a saját munkatársak közül több mint kétszázan vettek részt, amely nagyon magas részvételi aránynak számít. A plenáris ülés első részében az intézmény fogyasztási adatairól szerzett a hallgatóság információt. Dr. András István elmondása szerint DUE-nak ezzel kapcsolatban több feladata van, egyrészt a tudatformálás, másfelől pedig a közvetlen energiahasználat csökkentése.

A Dunaújvárosi Egyetem Rektora ezt követően a plenáris ülésen elhangzott három előadásról beszélt, melyek közül az elsőként az „Energiatudatosság a Dunaújvárosi Egyetemen a környezeti mutatóink tükrében” címmel hangzott el, előadója Petrovickijné dr. Angerer Ildikó a Dunaújvárosi Egyetem főiskolai docense, és Dunaújváros MJV Környezetvédelmi vezető-főtanácsosa volt. Előadásában szemléltette, hogy mivel jár az energiafelhasználás, hogyan nyilvánul ez meg mindez Dunaújváros környezeti hatásaiban, kitért a környezetszennyezésre, melynek a határértékeit is ismertette.

A plenáris ülés második előadásának címe: „A megújuló energiaforrások aktuális helyzete és jövője” volt, melyet Tóth Tamás, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal mb. elnökhelyettese tartott. Prezentációjában bemutatta, hogy mit jelent a megújuló energiaforrások használata, és fenntarthatóság szempontjából milyen üzenetei vannak a kollektíva számára.

A harmadik előadás címe „Atomerőmű, fenntarthatóság, energiatudatosság”, előadója Cserháti András volt (műszaki főszakértő, MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Magyar Nukleáris Társaság elnök). Az elhangzottak alapján a megújuló energiaforrás, és az atomenergia együttes használata jelentheti az opciót a jövővel kapcsolatban.   

Az egyetem dolgozóinak visszajelzése alapján megállapítható, hogy az összmunkatársi értekezleten résztvevő minden kolléga gazdagodott olyan információval, aminek eddig nem volt birtokában.

A Dunaújvárosi Egyetem vezetése hisz benne, hogy az energiatudatosságot, nemcsak így lehet felhasználni, hanem a viselkedésünket és tevékenységünket átformálva. Ezért egy kurzus indult a kollégák számára, azzal a céllal, hogy az energiatudatosság az egyetem hétköznapjainak részévé váljon.

Rektor Úr hangsúlyozta, hogy ez rendezvénysorozat nem jöhetett volna létre Dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének segítsége nélkül.

Ezután Dr. Balázs László, a Társadalomtudományi Intézet Intézetigazgatója vette át a szót.
A hét programjában szereplő kiscsoportos tréningeket ismertette, melyek célja a szemléletformálás és ezen túlmenően iránymutatás az aktív szerepvállalásban. Megállapította, hogy az egyetem kollégái már túl vannak azon a fázison, hogy lekapcsolják a villanyt, viszont a haladó életvitelnek köszönhetően elfelejtenek dolgokat időnként. Az attitűdformálásba tartozik a felelősség, és az elkötelezettség fejlesztése. Ez a folyamat egyéni szintről indul, és fokozatosan jut el arra a pontra, hogy nemcsak otthon, hanem a munkahelyen is törekedjen az egyén ezekre a cselekvésekre. A tréning játékos formában, élményekben gazdag program során került megvalósításra. A tréning második felében akcióterv kidolgozására került sor, melyben a kollégák egymást támogató stratégiákat hoztak létre. Összességében a workshop nem az egyénről, hanem a közösségről szólt.

A sajtótájékoztató zárásaként Dr. András István jelezte, hogy terveik szerint a program jövőre folytatódik, melynek célpontjában a magyar és külföldi kollégiumi lakók lesznek.

A rendezvénysorozat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal támogatásával valósult meg.